Guess who is sunete de pasari

juggling in German

Dar voi explora abilităţile, şi jongleria, şi practic muzica vizuală, cred.

But I'll be skill and Juggle explore, and basically visual music I guess.

QED

Maestrul jongler, compozitor, dansator şi cîntăreţ de muzică.

The Master juggler, wizard, Dancers and singers.

OpenSubtitles2018.v3

Ştii, nu e ca în cărţile alea de la clubul "Cartea lunii", pe care le citeşte Linda, unde soţia face jonglerii între family şi o carieră strălucită.

It's not like one of those books from the monthly book club that Linda reads, in which the woman simply brings a magical family and a great career under one roof.

OpenSubtitles2018.v3

Şi i-am mai fotografiat pe cei care făceau spectacole, jonglerii, magicienii, mâncătorii de foc, ştii, lucruri de genul ăsta.

And the Jugglers, the magicians, the fire-eaters.

OpenSubtitles2018.v3

În perioada în care eram singurul membru al Bisericii din firma noastră de avocaţi, o avocată mi-a explicat că se simţea ca un jongler care încearcă să ţină trei mingi în aer în acelaşi timp.

At a time when I was the only Church member in our law firm, a colleague told me that she always felt like one jugglertrying to keep three balls in the air at the same time.

LDS

Mă împrietenesc cu un tânăr jongler dintr-o trupă care e de acord să îmi vândă trei bâte.

I make friends with a boy juggler from a troop, and he agrees to sell me three clubs.

ted2019

Adu-ti banii obtinuti din jonglerii.

And bring your juggler-Money With.

OpenSubtitles2018.v3

Unde este discuția serioasă asupra ineficienței și perversității instrumentelor de piață, cum ar fi piața carbonului, a mecanismelor de flexibilitate cum ar fi mecanismul de dezvoltare curată, a aerului cald și a altor jonglerii înșelătoare care au servit mai mult la a deschide perspective de afaceri bune pentru câțiva oameni decât pentru atingerea țintelor de reducere?

Where is the serious debate about the inadequacy and perversity of market instruments such as the carbon market, flexibility mechanisms such as the clean development mechanism, hot air and other sleight of hand, which is more about opening up good business prospects for a few people than achieving the reduction targets?

Europarl8

Gata cu jongleriile spirituale şi cu căile lăturalnice

Gone with that spiritual chatter, the superstition and hidden paths

opensubtitles2

Și nu se câștigă campionate de juggling cu numere cu bice sau căni.

Believe it or not, championships like this are not won with whips and flowerpots.

QED

On the fost la circ să văd mai mulţi magicieni, mai mulţi jongleri, şi am văzut - o nu, nu, nu, nu am văzut.

I looked at more magicians and jugglers in the circus and I saw - oh no, no, no, I didn't see it.

ted2019

Şi tu faci jonglerii.

OpenSubtitles2018.v3

... şi urşi jongleri.

OpenSubtitles2018.v3

Între timp, sunt exmatriculat din cinci şcoli pentru că în loc să ascult profesorii, sunt propriul meu profesor, progresând în noua mea artă, devenind un jongler pe stradă.

Now I'm kicked out of five different schools because instead of listening to the teachers, I'm teaching myself, developing my new art and becoming a street juggler.

ted2019

Webber, Am destule problems juggling care poate lucra cu cine.

Webber, I'm in enough trouble with that, too jugglewho can work with whom.

OpenSubtitles2018.v3

Când v-am auzit spunând că revizuirea Regulamentului de la Dublin ar putea conduce la un forum de "jonglerii”, Nu vă pot permite, nu este posibil şi nu este adevărat.

If I hear you say that the Dublin revision could lead to a "shopping" forum, I cannot allow it, it is not possible and it is not true.

Europarl8

Un număr de jongler

jw2019

At the juggling o multime de lucruri acum.

I'm very busy right now.

OpenSubtitles2018.v3

Jucării pentru activităţi multiple destinate copiilor, jucării zburătoare nemecanice, acţionate manual, jucării acţionate manual prin împingere, mingi pentru exerciţii, aparate de exerciţii, echipament acţiţionat manual, jruentruiţna pentru exerciţna, mingi pentruiţii, echipament acţionat manual pentru exerciţna, pentruiţna pentruiâ acctiţna, mruiţiing anti pentru de manipulare, bile pentru jocuri, trucuri magice, mingi pentru jonglerii, echipament pentru jonglerii, jucării zburătoare care se folosesc de levitaţia electrostatică, prisme de jucărie, globuri de zăpadă, de jucărie, globuri cu apă, de jucărie, mingi pentru sport şi mingi de sport

Multi-purpose toys for children, hand-operated non-mechanical flying toys, pushing toys, exercise balls, exercise machines, hand-operated fitness equipment, balls for hand exercise for stress relief, action skill games, play balls, skill games, marbles, magic tricks, Juggling balls, Juggling equipment, electrostatic levitation flying toys, toy prisms, snow globes, beach balls, sports balls and sports balls

tmClass

Ia-o mulțime de juggling-wuggling și o mulțime de noroc, de asemenea.

There is a lot to do and you need luck.

OpenSubtitles2018.v3

Jongleriile cu trei mingi sunt simple şi normal.

Three balls juggle is simple and normal.

QED

Mă împrietenesc cu un tânăr jongler dintr- o trupă care e de acord să îmi vândă trei bâte.

I make friends with a young juggler from a troupe and he agrees to sell me three clubs.

QED

O parte a provocării a fost să încerc să înţeleg ritmul şi spaţiul folosindumi nu doar mâinile - pentru că multe jonglerii sunt făcute cu mâinile - ci folosind ritmul corpului şi picioarelor mele, şi controlând mingile cu picioarele.

Part of the challenge was trying to understand rhythm and space. by not just using my hands - at Juggle is a lot hand-oriented - but controlling the rhythm of my body and feet, and the balls with my feet.

QED