Artur hutnikiewicz ojcowie duchowi epoki w

Dekanalni Ojcowie Duchowni

Formacja kapłańska

  1. Formacja kapłańska
  2. Dekanalni Ojcowie Duchowni
W trosce o pogłębienie duchowości kapłanów celowa jest działalność diecezjalnego ojca duchownego, a także dekanalnych ojców duchownych. Diecezjalnego ojca duchownego mianuje Biskup, który określa jego kompetencje i program pracy. W większych ośrodkach Diecezji winni być powołani dla kapłanów stali spowiednicy. (I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 22)

DEKANAT BIŁGORAJ POŁUDNIE

Ks. Krzysztof Koprowski

Huta Krzeszowska

DEANATE BIŁGORAJ PÓŁNOC

Ks. Julian Brzezicki

Trzęsiny

DECANATE OF CIESZANÓW

Ks. Mieczysław Kaciuba

Nowe Sioło

DEANAT GRABOWIEC

Ks. Robert Fuk

Zawalów

DEANATE HRUBIESZÓW POŁUDNIE

O. Wiktoryn Krysa (OFM)

Hrubieszów

DEANATE OF HRUBIESZÓW PÓŁNOC

Ks. Jan Semeniuk

Moniatycze

DECANATE JÓZEFÓW

Ks. Artur Sokół

Bondyrz

DEANATE KRASNOBRÓD

Ks. Józef Zwolak

Kosobudy

DEANATE LUBACZÓW

Ks. Janusz Sokołowski

Łukawiec

DEANATE ŁASZCZÓW

Ks. Jerzy Truś

Nabróż

DEANATE NAROL

O. Waldemar Czerwonka OFM Conv

Horyniec Zdrój

DEANAT SITANIEC

Ks. Jerzy Pytlik

Udrycze

DECANATE SZCZEBRZESZYN

O. Krystian Olszewski, OFM

Radecznica

DEANATE TARNOGRÓD

Ks. Marian Drążek

Księżpol

DEANATE TARNOSZYN

Ks. Władysław Gudz

Tarnoszyn

DEANAT TOMASZÓW LUBELSKI POŁUDNIE

Ks. Józef Rzechuła

Tomaszów Lubelski

DEANAT TOMASZÓW LUBELSKI PÓŁNOC

Ks. Krzysztof Kłos

Rachanie

DEANATE TYSZOWCE

Ks. Andrzej Ciapa

Honiatycze

DECANATE ZAMOŚĆ

Ks. Andrzej Chmaj

Zamość