Jedrzychowice przejscie graniczne gronowo

 

Drogowe przejścia graniczne

Wszystkie przejścia, przez które można przekroczyć granicę Unii Europejskiej posiadają swój kod (Kod jednostki), po którym można zidentyfikować przejście.

Przejście graniczne Bezledy-Bagrationovsk  
Oddział Celny
Oddział Celny w Bezledach
Kod jednostki: 371030
Dane teleadresowe: 11-200 Bartoszyce,
tel. +48 89 761 45 40, fax +48 89 761 45 44
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Bezledach
11-200 Bartoszyce, Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
tel. +48 89 763 02 00 (całodobowo), fax: +48 89 763-02-05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Gołdap-Gusiew  
Oddział Celny
Oddział Celny w Gołdapi
Kod jednostki: 371060
Dane teleadresowe: 19-500 Gołdap,
tel. +48 87 629 09 62, fax: +48 87 615 27 40
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Gołdapi
19-500 Gołdap, ul.Przytorowa 7
tel. +48 87 615 43 00 (całodobowo), fax: +48 87 615 45 25
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Grzechotki-Mamonowo II     
Oddział Celny
Oddział Celny w Grzechotkach
Kod jednostki: 372050
Dane teleadresowe: 14-500 Braniewo,
tel. +48 55 221 16 55, fax: +48 55 221 16 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie– Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach
14-500 Braniewo, Drogowe Przejście Graniczne w Grzechotkach
tel. +48 55 235 87 00 (całodobowo), fax: +48 55 235 87 25
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Gronowo-Mamonowo  
Oddział Celny
Oddział Celny w Gronowie
Kod jednostki: 372030
Dane teleadresowe: 14-500 Braniewo,
tel. +48 55 230 56 71
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy w Olsztynie - Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
Placówka Straży Granicznej w Braniewie
14-500 Braniewo, ul.Kwiatowa 2
tel. +48 55 244 04 20, fax: +48 55 244-04-25
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Kuźnica Białostocka-Bruzgi     
Oddział Celny
Oddział Celny Drogowy w Kuźnicy
Kod jednostki: 311030
Dane teleadresowe: 16-123 Kuźnica, ul.Graniczna 1
tel. +48 85 748 77 10, fax: +48 85 748 77 90
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Kuźnicy
16-123 Kuźnica, ul.Graniczna 1
tel. +48 85 712 72 00, fax +48 85 712 72 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Bobrowniki-Bierestowica     
Oddział Celny
Oddział Celny w Bobrownikach
Kod jednostki: 311070
Dane teleadresowe: 16-040 Gródek,
tel. +48 85 748 73 40, fax: +48 85 748 73 79
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Bobrownikach
16-040 Gródek
tel. +48 85 717 23 00, fax +48 85 717 23 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Połowce-Pieszczatka  
Oddział Celny
Oddział Celny w Połowcach
Kod jednostki: 311060
Dane teleadresowe: 17-240 Czeremcha, Połowce 25
tel. +48 85 685 02 96, fax: +48 85 685 02 96
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku - Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Placówka Straży Granicznej w Połowcach
17-240 Czeremcha, Połowce 25
tel. +48 85 685 47 20
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Kukuryki-Kozłowicze  
Oddział Celny
Oddział Celny w Koroszczynie
Kod jednostki: 301040
Dane teleadresowe: 21-550 Terespol,
tel. +48 83 376 40 00, fax: +48 83 376 41 44
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Przejście graniczne Terespol-Brześć     
Oddział Celny Drogowy
Oddział Celny Drogowy w Terespolu
Kod jednostki: 301060
Dane teleadresowe: 21-550 Terespol,
tel. +48 83 353 44 51, fax: +48 83 353 44 52
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Terespolu
21-550 Terespol, ul.Woyska Polskiego 164
tel. +48 83 377 23 00 (całodobowo), fax: + 48 83 377 23 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Sławatycze-Domaczewo     
Oddział Celny Sławatyczach
Kod jednostki: 301070
Dane teleadresowe: 21-515 Sławatycze,
tel. +48 83 341 45 01, fax: +48 83 341 45 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Sławatyczach
21-515 Sławatycze, ul.Włodawska 12
tel. +48 83 376 82 00 (całodobowo), fax: +48 83 376 82 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin     
Oddział Celny Drogowy
Oddział Celny Drogowy w Dorohusku
Kod jednostki: 302060
Dane teleadresowe: 22-175 Dorohusk,
tel. +48 82 577 57 23, fax: +48 82 577 57 22
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dorohusku
22-175 Dorohusk
tel. +48 82 566 62 00 (całodobowo), fax: +48 82 566 62 75
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Hrebenne - Rawa Ruska     
Oddział Celny
Oddział Celny w Hrebennem
Kod jednostki: 303020
Dane teleadresowe: 22-681 Hrebenne,
tel. +48 84 667 62 73, fax: +48 84 667 62 71
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Hrebennem
22-681 Hrebenne
tel. +48 84 667 45 00 (całodobowo), fax: +48 84 667 45 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Dołhobyczów-Uhrynow     
Oddział Celny
Oddział Celny w Dołhobyczowie
Kod jednostki: 303091
Dane teleadresowe: 22-540 Dołhobyczów,
tel. +48 81 748 43 88
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Dołhobyczowie
22-540 Dołhobyczów, ul.Partyzantów 15
tel. +48 84 653 14 00 (całodobowo), fax: +48 84 653 14 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Zosin-Ustiług     
Oddział Celny
Oddział Celny w Zosinie
Kod jednostki: 303040
Dane teleadresowe: 22-523 Horodło,
tel. +48 84 683 67 00; + 48 84 683 67 02 (kierownik zmiany), fax: +48 84 683 67 06
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej - Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów, ul.Wyzwolenia 56
tel. +48 84 697 56 00 (całodobowo), fax: +48 84 697 56 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
Przejście graniczne Medyka scene     
Oddział Celny
Oddział Celny w Medyce
Kod jednostki: 401030
Dane teleadresowe: 37-732 Medyka,
tel. +48 16 676 50 00, fax: +48 16 676 50 20
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Medyce
37-732 Medyka
tel. +48 16 676 55 00, fax +48 16 676 55 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Korczowa-Krakowiec     
Oddział Celny Korczowej
Kod jednostki: 401060
Dane teleadresowe: 37-552 Młyny,
tel. +48 16 623 64 01, fax: +48 16 623 64 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Korczowej
35-552 Młyny
tel. + 48 16 624 64 00, fax + 48 16 624 64 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Krościenko-Smolnica  
Oddział Celny
Oddział Celny w Krościenku
Kod jednostki: 404030
Dane teleadresowe: 38-700 Ustrzyki Dolne,
tel. +48 13 465 87 00, fax: +48 13 465 87 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Krościenku
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. + 48 13 465 83 60, fax + 48 13 465 83 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu
Przejście graniczne Budomierz-Hruszew     
Oddział Celny
Oddział Celny w Budomierzu
Kod jednostki: 401080
Dane teleadresowe: 37-625 Budomierz,
tel. +48 16 676 42 98, fax: +48 16 676 42 98
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu - Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie
37-625 Krowica Sama
tel. + 48 16 672 88 00, fax + 48 16 672 88 05
e-mail: [email protected]
Jednostki nadrzędne: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu