Socjologia wychowania zagadnienia na egzamin

socjologia wychowania-zagadnienia do egzaminu notatki

2009-06-12 12: 54: 53asiulkasocjologia, wychowania, 0 comments

socjologi wychowania-notatki do egzaminu

POBIERZ PLIK


903 osób zadowolonych z pobrania

ocena: 4.0, 903

Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 77.00 kB.

POBIERZ PLIK1.kiedy powstała soch.wych? 2.Srodowisko wychowawcze to taki TYPE ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO, które grupa wytwarza dla osobnika, który ma zostać jej członkiem w jego obrębie można wyróżnične, rodauzawcihater wyróżnić, osłauzawcihater wyróżnišne, osłowycobater wyróżnišne, osłowice Grupa wyróżnist, osłowice grupa wyrózynič, osłowice grupa wyrózynič, osłowice grupo społeczność sąsiedzka, rówieśnicy, klasa szkolna instytucje (szkoła, środki masowego przekazu) St.Kowalski: środowisko wychowawcze tworzy społecznie kontrolowany i ukierunkowany na realizacje celów wychowawczych system bodźców przyrodniczych, kulturowych, i Społecznych wykluczając Poza jego Obręb bodźce Wydarzenia i o i charakterze spontanicznym takie , na przebieg których never mamy wpływu. 3.socjalizacja krytyczna (nauczanie Wychowanie i) M.Mead-miedzypokoleniowe transmisje wartości.3 typy culture socjalizacja krytyczna Pojawia u progu dorosłości, w trakcie trwania socjalizacji wtórnej, przybiera formę kontestacji wartości i wzorów życia prezentowanych przez otoczenie i selektywnego wyboru niektórych spośród nich w miejsce i dotychczasowego przyswajania. Pojawia się w miejscu konfliktu pomiędzy tym co stare a tym co nowe, pozwala na podwyższenie indywidualności jednostki. Pozwala ona na przeobrażenia warunków życia i dostosowania I do indywidualnych potrzeb. Miedzypokoleniowe transmisje wartości- 1.POSTFIGURATYWNY - w przekazie wzorców kulturowych dominują ludzie starsi. (argument starszych sankcjonuje zachowanie młodych) - starsi są przewodnikami, łącznikami między czasami dawnymi a obecnymi. - wszystkie pokolenia żyją razem w jednej wspólnocie - przeważa orientacja na przyszłość na utrwalenie tradycji. - wartością jest podtrzymanie niezmienionej tożsamości grupowej -? normalne? jest to co własne (normalnie jest wtedy gdy jest tak jak u nas? tradycyjnie)

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 77.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.


POBIERZ PLIK