Pum pomorzany stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowa ...

 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endod ...

 • _Centrum Egzaminów Testowych

 • _RODO (GDPR) - Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Da ...

 • _WFBMiML

 • _WMiS

 • _WNoZ

 • Aktywność naukowa w zawodzie dietetyka

 • analiza instrumentalna

 • Anatomia

 • ASD biomedycznie

 • Badania naukowe

 • BHP

 • Biblioteka Główna

 • Biochemia Dietetyka I rok I stopnia

 • biochemia kosmetologia

 • Biochemia_Pielęgniarstwo

 • Biochemia_Położnictwo

 • biostatystyka w dietetyce

 • Biotechnologia

 • bnwpiel 1 rok II stopień NST

 • Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Pomorskieg ...

 • Chemia Analityczna I rok

 • Chemia fizyczna

 • SURGERY 4 lek

 • CSM

 • diagnlabA5zimowy

 • diagnostyka serologiczna

 • dr n.med. Anna Michalczyk

 • EKurs - Pielęgnacja ran przewlekłych i odleżyn

 • etykz EGZ Pielegniarstwo / E / 2019ST

 • etykz [1] BN Pielęgniarstwo / BN / 2019NST

 • Ewolucja molekularna. Mechanizmy ewolucji

 • Farmakologia WNoZ

 • genetyka kliniczna

 • Historia Filozofii

 • I Katedra i Klinika Okulistyki

 • Introductory course into clinical medicine

 • Inżynieria genetyczna z elementami terapii genowej.

 • K-dra Okulistyki

 • Katedra Farmakologii

 • Katedra i Klinika Chirurgii dziecięcej, Onkologicz ...

 • Katedra i Klinika Gastroenterologii

 • Katedra i Klinika Neurologii

 • Katedra i Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki

 • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

 • Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej

 • Katedra i Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medyc ...

 • Katedra i Zakład Fizjologii

 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

 • Katedra i Zakład Patomorfologii

 • Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej

 • Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Stomatologicz ...

 • Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedkl ...

 • Katedra Medycyny Społecznej

 • Katedra Medycyny Społecznej, Zakład Prawa Meycznego

 • Kierunki studiów podyplomowych

 • KIZMIIMM

 • Kl. Anestezjol. i Int. Terapii

 • Kl. Ch. Wewn., Nefrologii

 • Cl. Chir. Małoinwaz. i Gastro.

 • Cl. Chir. Naczyniowej

 • Kl. Chir. Onkologicznej

 • Kl. Chir. Palstycznej

 • Kl. Chir. Transplantacyjnej

 • Kl. Chir. Klatki Piersiowej

 • Kl. Choir. Skórnych i Wener.

 • Kl. Hematologii

 • Kl. Kardiochirurgii

 • Kl. NEUROLOGII

 • Kl. Onkologii i Chemioterapii

 • Kl. Ortopedii, Traumatologii

 • Class Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu R ...

 • Kl. Pediatrii i onkologii dziec.

 • Kl. Reumatologii

 • Cl.Chir.Nowotv. Przew.Pokarmowego

 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medy ...

 • Klinika Anestezjologii, intensywnej Terapii i Ostr ...

 • Klinika Chirurgii Dziecięcej

 • Klinika Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej ...

 • Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej

 • Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych

 • Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplant ...

 • Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

 • Klinika Endokrynologii

 • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Gineko ...

 • Klinika Hematologii i Transplantologii

 • Klinika Kardiologii

 • Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewn ...

 • Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej

 • Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Oncol ...

 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii itd.

 • Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroentero ...

 • Klinika Perinatologii, Położn. i gin.

 • Klinika Reumatologii

 • Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii

 • Koordynowana Opieka Zdrowotna

 • Law and Ethics in Dentistry

 • Leki w Praktyce ratownika medycznego.

 • mgr Joanna Preś

 • Microbiologia

 • molecular markery

 • Oddział Kliniczny Chorób Płuc

 • onkologia kliniczna

 • Patologia

 • Pediatria

 • Pierwsza Kl. Pediatrii

 • Podstawy pielęgniarstwa zajęcia Bez nauczyciela

 • Podstawy pielęgniarstwa Bez nauczyciela

 • Podstawy pielęgniarstwa BN Położnictwo

 • PoradPiel2020

 • PoradPiel2020_NST

 • PRAWO

 • Progres-Lek 5 rok

 • Projektowanie żywności

 • Psychosomatyka

 • Samodzielna Pracownia Antropogenetyki i Gerontobio ...

 • Samodzielna Pracownia Biologii Molecularnej i Diag ...

 • Samodzielna Pracownia Botaniki Farmaceutycznej

 • Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Bada ...

 • Samodzielna Pracownia Kształcenia Lekarza Rodzinnego

 • Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej

 • Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej

 • Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia

 • Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecięcej

 • Specjalista ds. BHP

 • SPIMM

 • stany nagłe w chorobach wewnętrznych

 • Studied Praktycznej Nauki Języków Obcych

 • Surowce roślinne i zwierzęce .... 2020/21

 • Szkolenie dla kadry dydaktycznej 2020

 • Terapia genowa

 • Toksykologia

 • Toksykologia żywności

 • Tradycyjne i nowoczesne techniki culinary

 • wolne rodniki i antyoksydanty

 • Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności

 • Z-d Propedeutyki, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnien ...

 • Zakład Alergologii Klinicznej

 • Zakład Analityki Medycznej

 • Zakład Biochemii

 • Zakład Biochemii Klinicznej i Molecularnej

 • Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej

 • Zakład Chemii Medycznej

 • Zakład Chirurgii Stomatologicznej

 • Zakład Diagnostyki Immunologicznej

 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwen ...

 • Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

 • Zakład Fizyki Medycznej

 • Zakład Genetyki

 • Zakład Genetyki i Patomorfologii

 • Zakład Genetyki Sądowej

 • Zakład Higieny i Epidemiologii

 • Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej

 • Zakład Interwencji Klinicznych i Medycyny Katastrof

 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej

 • Zakład Medycyny Nuklearnej

 • Zakład Medycyny Sądowej

 • Zakład Mikrobiologii i Diagnostyki Immunologicznej

 • Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

 • Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie

 • Zakład Ortodoncji

 • Zakład Patologii Ogólnej

 • Zakład Patomorfologii

 • Zakład Periodontologii

 • Zakład Pielęgniarstwa

 • Zakład Położnictwa i Patologii Ciąży

 • Zakład Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjotera ...

 • Zakład Psychologii Zdrowia

 • Zakład Stomatologii Zintegrowanej

 • Zakład Technologii Postaci Leku

 • Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej

 • zaliczenie

 • zaliczenie

 • Zaliczenie semestru letniego 2019/2020

 • ZBIPM

 • zdrowie publiczne

 • ZGIP

 • zaliczenie z oceną

 • KiZGiZP

 • Pielęgniarstwo internistyczne 2020

 • BHP

 • Biochemia_Położnictwo

 • Biochemia_Pielęgniarstwo

 • metodologia badań w dietetyce

 • Katedra i Klinika Psychiatrii

 • zdrowie publiczne

 • zdrowie publiczne-fizjoterapia

 • Klinika Pediatrii, Onkologii, i Immunologii Dzieci ...

 • zdrowie publiczne

 • Psychologia rodziny - Psychologia zdrowia 3 rok

 • Psychologia - ratownictwo medyczne 1 rok

 • psychologia z elementami profesjonalizmu - lekarsk ...

 • badania naukowe

 • psychologia zdrowia III rok

 • Pielepid [1] W Piel._II ° / W / 2020ST

 • Analiza i ocena jakości żywności

 • Kuchnia molekularna

 • propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu

 • NiPielNeur [1] W Pielęgniarstwo / W / 2018ST

 • Dietetyka I rok II stopień

 • Zakład Żywienia Człowieka i Metabolomiki

 • Biostatystyka

 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej

 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej

 • Zakład Medycyny Laboratoryjnej

 • Iwona Wojciechowska Koszka

 • Iwona Wojciechowska-Koszko

 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

 • Chirurgia stomatologiczna

 • Zakład MLabor

 • ZMedLab

 • bnpoł [1] W Położnictwo / W / 2019ST