Know how sports science 1

Bij de opleiding Sports customer in Groningen kun je zélf het accent leggen within het brede vakgebied
van sport en move. Will you ever judge op sport as middel voor een sociale, betere wereld of op sport as middel voor een vitalere maatschappij? Ga je voor de onbegrensde businessmogelijkheden van sport of ben jij dé connector that burns all disciplines bij elkaar? Haal op basis van jouw passie het best uit jezelf!

Het eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar (propedeuse)

In het eerste jaar leer je de ins en outs, van de sportwereld en maak je actief kennis met various sports. Daarnaast ga je direct op practical wijze aan de slag met je toekomstige beroep. In projectvorm ga je voor various organizations in de sportwereld opdrachten uitvoeren. In
variegated didactic work presentations, waaronder hoorcolleges, werkcolleges en online flitscolleges, bereid je voor op deze uitdaging. Je wordt tijdens de gehele opleiding professioneel
Allowance for each personal coach. In het first jaar neem je deel aan de Outdoor Experience in the Ardennes.

Het tweede jaar

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar bouw je verder aan je professionele ontwikkeling door durende het gehele studiejaar stage te lopen. In het eerste blok oriënteer je je op een organisatie waarin je aan de slag gaat. In blok twee tot en met four ga je tweeënhalve dag in de week stagelopen. Hierbij state de vraag of practical equipment van de organisatie centraal. Op de opleiding word je hierbij inhoudelijk ondersteund door kennis en kunde afgestemd op je own possessions. Daarnaast volg je op de opleiding colleges waarin je theoretical kennis opdoet, empties hoe je practice court onderzoek uitvoert en works aan je own sportvaardigheden. In jaar twee neem je deel aan de Watersport Experience.

Het derde jaar

Het derde jaar

In the first semester of the first semester of the state vitaliseren van steden en regio's centraal. Seed with a small student team earns each in blok 1 in a European city in blok 2 in a
Noordelijke (krimp) regio. Op basis van (veld) onderzoek en scenarioanalyses ontwikkel je een toekomstvisie en ontwikkel je een integraal programma waarmee je de stad in moving zet.

In every year there is no winter sports experience.

In the last semester of jaar drie neem je deel aan een minor. The following minors have been trained in sports:

Je kunt je also spend door a minor bij een other opleiding, hogeschool of in het buitenland te volgen. The following minors have been given by the ALO aangeboden, maar staan ​​ook open voor sports science students:

Het vierde jaar

Het vierde jaar

Het vierde jaar Staat in het teken van afstuderen. The uitgangspunt voor je afstudeertraject is het aanpakken van een complex vraagstuk within an organization. Ever start with a uitgebreide vraagdiagnose. Op basis of the results van dit onderzoek zet je een verandertraject in dat leidt tot impact en bruikbare products en diensten. With the onderzoek toon je in de Praktijk je startbekwaamheid en waarde as a sport-savvy person. Je kunt ook afstuderen in het buitenland.

Buitenlandse projecten en afstudeermogelijkheden zijn er ook. Het is weliswaar aan voorwaarden gebonden, maar jaarlijks gaan he student sports science naar het buitenland om daar hun study af te ronden of stage te lopen.

Sport en de wereld van de sport know al vele jaren een bijna onstuimige groei. Met as followed a navenante stijging van de vraag naar en het aanbod aan sportopleidingen. Om dit great aanbod op een herkenbare wijze te structureren, lifted eight hogescholen, waaronder de Hanzehogeschool, "sports science" geïntroduceerd. With behoud van de bestaande accentverschillen per hogeschool Staat Sportkunde voor hét aanbod hbo-opleidingen rondom sport & Bewegungs.

Aangezien de kerncompetenties en trading criteria gelijk zijn, is sport customer dé landelijke opleiding voor de sportprofessional. Maar al ligt de lat op elke hogeschool op dezelfde hoogte, he zijn en blijven accentverschillen. Deze verschillen hebben betrekking op de drie extrinsieke waarden van sport. Sports customer en een sociale, betere wereld. Maar also voor vitalere maatschappij. A sports customer as a motor van economic business model. Deze three aspects komen terug in de accentverschillen within Sportkunde op de eight deelnemende hogescholen. Zodat je je passie voor sport mooi kunt combine with een invulling naar je hart. Ontdek here more about Sportkunde Nederland.

Hoe leuk sport ook is, bij sports science is sport niet alleen het doel, maar vooral ook een middel. Een radertje in de processen the canteens in moving zetten. Sporters lift onderling plezier, moedigen elkaar aan, inspire én work aan hun condition. Zo heeft sport a bijzonder positieve invloed op de deelnemers en daarmee op de samenleving. Daarom Staat, naast de intrinsieke waarde, also de extrinsieke waarde van sport centraal. Within our opleidingen sport customer ad SGM gaan we uit van deze drie extrinsieke waarden van sport:

 • Sociaal-maatschappelijke waarde: sport helps with a greater participation voor iedereen
 • Gezondheidswaarde: sport for the sea vitality en een betere leefstijl
 • Economische waarde: sport en de onbegrensde businessmogelijkheden

Deze drie waarden krijgen within our opleiding evenveel aandacht. Zo ligt het accent in period twee van jaar één op de sociaal-maatschappelijke waarde, in period drie van jaar één op de economische waarde en in period four van jaar één op de gezondheidswaarde van sport. Je kunt je diploma kleuring geven door een stage en afstudeeropdracht te kiezen in de richting van jouw voorkeur.

Veel sports science students zijn al voor het verkrijgen van hun HBO diploma bezig hun carrière in front of te geven, door bijvoorbeeld tijdens de study een own bedrijf te start. Diversiteit fourth hierbij hoogtij: zzp-ers who work as personal trainer / coach / empty aan de slag gaan en ook sportevenementen bureaus, retailbedrijven (die onder meer sportkleding en software leveren) are levenslicht. Uiteraard ontbreken ook de nodige fitness- en outsportbedrijven niet. Even as voetbalacademies en volleybalscholen, the naast of met sportverenigingen en / of scholen sportdienstverlening aanbieden. Dat levert naast werknemers dus ook werkgevers op. Uitermate belangrijk, want zij dragen vervolgens ook, net than vele other werkzaam in de sportwereld, weer bij aan de kwaliteit van de opleiding middels real life projects, stages en werkopdrachten.

Sports customer offers a special program on focus op ondernemerschap. Het gaat niet alleen om the students who want to begin with zichzelf, maar ook om het opleiden van intrapreneurs: sports professionals who met een ondernemende houding within existed bedrijven kansen en mogelijkheden zien, deze vervolgens aangriëjpen om toegevoegren were.

De minor Sport, Business & Ondernemerschap; Sport, Business & Innovation (SBI) is a court op ondernemerschap en is a program onderdeel van Sportkunde. In 2015 heeft de minor het bijzonder kwaliteitskenmerk 'Ondernemen' toegekend van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organizatie (NVAO). In 2017 de Gehele opleiding Sportkunde opgegaan voor het VNO-NCW & MKB Noord quality label 'Ondernemen met de kwalificatie Ondernemende professional'. Dat ondernemerschap onlosmakelijk verbonden is met ons onderwijs en onderzoek bewijst het feit dat de Hanzehogeschool en daarmee ook het Instituut voor Sportstudies ondernemen as één van hair spear points heeft used before de komende jaren.


The Instituut voor Sportstudies heeft a unique regulation voor gekwalificeerde topsporters. De Regeling bestaat uit a tweetal onderdelen. Ten first is het mogelijk om studietempo, roostering en tentaminering aan te fit aan de intensive training en wedstrijden. Ook is he de mogelijkheid tot een topsportbeurs.

Het tweede onderdeel concerns ondersteuning in sportbeoefening. The Instituut voor Sportstudies is established in the Willem-Alexander Sportcentrum is de sportaccomodatie voorzien van modern facilities. Krachtmetingen, movement analyzes, spelpatronen for teamsporten and prestatiediagnoses zijn daardoor mogelijk in the Sports Field Lab.

Omdat het Instituut voor Sportstudies de highest trainer / coachopleiding in Nederland (Topcoach5) provided, informed the instituut over de most actuele kennis op het gebied van topsport. Deze expertise can be ingezet bij de begeleiding van students of the topsport bedrijven. Click here for more information on mogelijkheden.

Well, afstuderen

The sports customer-professional is opgeleid for a breed and dynamic domein waarbinnen our students and afgestudeerden a scale of functions can uitvoeren. Daarnaast kun je ervoor kiezen om door te studeren.

Beroepen

As a sports enthusiast, you always have to move a passie voor sport s. Ever needed proactief, creatief, onderzoekend en bereid het best uit now te halen. Depending on the organizational strength required, voorop te lopen. Depending on the needs of the past candidates for the following functies in sport:

 • sports marketeer
 • coördinator buurtsportcoaches
 • event manager
 • leefstijladviseur
 • sport but also
 • beleidsadviseur sport
 • trainer / coach
 • project sorry

Here are some videos from our sports customer alumni. Zij distribute everything over hun beroep.

Door students

Do you want to get a bachelor's degree? Behalen van je bachelor kun je within het Instituut voor Sportstudies kiezen voor de Master Healthy Aging Professional (MSc.) Deze master sluit naadloos aan op de bachelor Sportkunde. Within vijf jaar kun je een bachelor- én masterdiploma op zak hebben.

Je kunt ook gebruik maken van de Schakel guarantee waardoor je goed kunt overstappen van de Hanzehogeschool Groningen naar de Rijksuniversiteit Groningen. Here you can choose from masters moving wetsuits or pedagogical wetsuits. Click here for more information about schakelprogramma's van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Sports event management
 • Organizational advies
 • Innovation sport product / service
 • Kracht van sport
 • Strategic change management
 • Sports insult
 • Vitality (mens en maatschappij)
 • marketing
 • Financial management
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Sportvaardigheden