How did Gatis Lapans die

EELK UI raamatukogu kataloogitud trükiste ja käsikirjade nimekiri L-Y (seisuga aug 2008)

EELK UI raamatukogu kataloogitud trükiste ja käsikirjade nimekiri L-Y (seisuga aug. 2008)

7983. Laagus, K. Leitnant Vasmer: draama 4 vaatuses. Tartu: Noor-Eesti; 1929.
HE810LAA.

7984. Laamann, Ottomar. Mälestused Krimmist. Toronto: 1981.
LE810LAA.

7985. Laane, Estelle and Laane, Kalle. Teavet probleemkäitumiste ennetustööks. Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium and Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing. Tallinn: E. yes K. Laane; 1999.
LE360TEA.

7986. Laane, Karl. Tallinna Kalmistud. Ülevaino, Rein, toimetaja. Tallinn: Maalehe Raamat; 2002.
LE275LAA.

7987. Laanem, Benno. Me hommikumaa päikesetõus. Tallinn: 1997.
LE811LAA.

7988. Laanem, Benno. Rist kroon. i.k .: Eesti Kristlik Kirik; 199?
LE811LAA.

7989. Laanem, Benno. Väike-Maarja koguduse / kiriku ajalugu (nõukogude aeg): diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut; Ilja, Voldemar, juhendaja, and Saag, Evald, consultant. Väike-Maarja; Vidruka; Tallinn: 1996.
UI lõputööde arhiivis.

7990. Laanemäe, Aare. Eetika alused. Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar ja sotsiaalteaduste instituut. Tallinn: TTÜ Kirjastus; 2000.
LE170LAA.

7991. Laanemäe, Aare. Kultuurilugu: 1. 3. tr. Ed. Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar ja sotsiaalteaduste instituut. Tallinn: TTÜ Kirjastus; 2000.
LE008LAA.

7992. Laanemäe, Aare. Kultuurilugu: 2. Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar ja sotsiaalteaduste instituut. Tallinn: TTÜ Kirjastus; 2000.
LE008LAA.

7993. Laanemäe, Aare. Kultuurilugu: 3. Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar ja sotsiaalteaduste instituut. [Tallinn]: TTÜ Kirjastus; 2002.
LE008LAA.

7994. Laaneots, Heino. Õp. Heino Laaneots'a jutlused: peetud E.E.L.K. Montreali Jaani koguduses kirikuaastal 2002-2003. Montreal: E.E.L.K. Montreali Jaani kogudus; [2003].
LE263LAA.

7995. Laaneots, Heino. Õp. Heino Laaneots'a jutlused: peetud E.E.L.K. Montreali Jaani koguduses kirikuaastatel 1999-2001. Montreal: E.E.L.K. Montreali Jaani kogudus; [2001].
LE263LAA.

7996. Laaneots, Heino. Õp. Heino Laaneots'a jutlused: peetud E.E.L.K. Montreali Jaani koguduses kirikuaastatel 2003-2004. Montreal: E.E.L.K. Montreali Jaani kogudus; [2004].
LE263LAA.

7997. Laaneots, Heino. Õp. Heino Laaneots'a jutlused: peetud E.E.L.K. Montreali Jaani koguduses kirikuaastatel 2004-2005. Montreal: E.E.L.K. Montreali Jaani kogudus; [2005].
LE263LAA.

7998. Laantee, Karl. Lootus vabaduse taevavõlvi ülalhoidjana: kõnesid ja kirjutisi vabaduse, inimõiguste, iseseisvuse, rahvuslikel ja rahvusvaheliste suhete teemadel ajadokumentidena aastatest 1948-1994. Tartu: [griffin]; 1994.
LE941LAA.

7999. Laar, Mart. Raamat Jakob Hurdast. Lõhmus, Aivo. Tartu: Ilmamaa; 1995.
LE941LAA.

8000. Laar, Mart; Vahtre, Lauri, and Valk, Heiki. Kodu lugu. [2. tr.] ed. Tallinn: Infotrükk; 1992.
LE941LAA.

8001. Laar, Mart; Vahtre, Lauri, and Valk, Heiki. Kodu lugu 1. Vahtre, Sulev, toimetaja. Tallinn: Perioodika; 1989 Loomingu Raamatukogu; v. 40/41.
LE941LAA.

8002. Laar, Mart; Vahtre, Lauri, and Valk, Heiki. Kodu lugu 2. Vahtre, Sulev, toimetaja. Tallinn: Perioodika; 1989 Loomingu Raamatukogu; v. 42/43.
LE941LAA.

8003. Laasonen, Pentti. Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen taysortodoksia. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura; 1977 Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia; v. 103.
HV279LAA.

8004. Laato, Antti. "About Zion I will not be silent": the book of Isaiah as an ideological unity. Stockholm: Almqvist & Wiksell; 1998 Coniectanea Biblica: Old Testament series; v. 44.
LV221CBOTS 21.

8005. Laato, Antti. History and ideology in the Old Testament prophetic literature: a semiotic approach to the reconstruction of the proclamation of the historical prophets. Stockholm: Almqwist & Wiksell; 1996 Coniectanea Biblica: Old Testament series; v. 41.
LV221CBOTS 41.

8006. Laato, Antti. Josiah and David redivivus: the historical Josiah and the messianic expectations of exilic and postexilic times. Stockholm: Almqwist & Wiksell; 1992 Coniectanea Biblica: Old Testament series; v. 33.
LV221CBOTS 33.

8007. Laato, Antti. The servant of YHWH and Cyrus: a reinterpretation of the exilic messianic program in Isaiah 40-55. Stockholm: Almqvist & Wiksell; 1992 Coniectanea Biblica: Old Testament series; v. 35.
LV221CBOTS 35.

8008. Laato, Antti. Who is Immanuel ?: the rise and the foundering of Isaiah's Messianic expectations. Åbo: Åbo Academy Press; 1988.
LV224LAA.

8009. Laato, Timo. De ignorantia Christi: On the parousia delay in the synoptic gospels. Saarijärvi: Evangelisk Litteraturmission Scriptura; 2002.
LV225LAA.

8010. Laats, Alar. Doctrines of the Trinity in Eastern and Western theologies: a study with special reference to K. Barth and V. Lossky. Frankfurt am Main: Lang; 1999 Studies in the intercultural history of Christianity; v. 114.
LV231LAA.

8011. Laats, Alar. Luther's idea of deus absconditus and the apophatic theology. Tallinn: 1999.
LV237LAA.

8012. Laats, Alar. The Trinity in the later Barth: A Major Shift? Tallinn: 1997.
LV231LAA.

8013. Lacaille, Nicholas. Jumaliku liturgia tahtsamad hetked: seletus lastele. Kern, Piret, tõlkija. Tallinn: EAÕK Püha Platoni seminar; 2003.
LE281LAC.

8014. Lachenmann, Hans. Development and end times: Possibilities and limits of a future development of man and mankind from a Christian perspective. Hamburg: Friedrich Wittig; 1967.
HV211LAC.

8015. Lactantius = lactance. De ira Dei liber = From the wrath of God. 2., through and additional ed. Kraft, H. and Wlosok, A., editor, translator, explanatory, introduction. Darmstadt: Scientific Book Society; 1971 texts on research; v. Vol. 4.
HV271LAC.

8016.. Ladina keele lugemik: keskkooli X yes XI klassile: seletused yes sõnastik. Kleis, R., vastutav toimetaja. Tallinn: Pedagoogiline Kirjandus; 1949.
LE470LAD.

8017.. Ladina keele lugemik: keskkooli X yes XI klassile: tekst. Kleis, R., vastutav toimetaja. Tallinn: Pedagoogiline Kirjandus; 1949.
LE470LAD.

8018.. Ladina keele õpiraamat keskkoolidele: kolmes jaos. I, Lugemik / Kemmerlingi järele toimetand ja taiendand Elmar Kikas. 2nd tr. Ed. Kikas, Elmar, toimetaja. Tartu: Odamees / Carl Sarap; 1926.
HE470LAD.

8019. Laestadius, Lars Levi. Suured on Issanda deadly. i.k .: i.a.
LE263LAE.

8020. Laetsch, Theo. Bible commentary: Jeremiah. Saint Louis, Missouri: Concordia Publishing House; 1952.
LV224LAE.

8021. Lagercrantz, Eliel. Sielunelämän kehitys. Porvoo; Helsinki: WSOY; 1954.
HV150LAG.

8022. Lagerlöf, Selma. Gösta Berlingi saaga: romaan. Pedajas, M. and Sang, A., tõlkijad. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus; 1958.
LE810LAG.

8023. Lagerlöf, Selma. Jerusalem rm. 1.: Dalarna's. Ränk, A., tõlkija. Tartu: Loodus; 1936 Nobeli Laureaadid.
HE810LAG.

8024. Lagerlöf, Selma. Jerusalem rm. 2.: Pühamaal. Ränk, A., tõlkija. Tartu: Loodus; 1936.
LE810LAG.

8025. Lagerlöf, Selma. Legendid Kristusest. Paju, O., tõlkija. Tallinn: logos; 1991.
LE810LAG.

8026. LaHaye, Beverly and LaHaye Tim. Armurõõmud: õnneliku intiimelu saladusi. Allpere, Anne, tõlkija. Tallinn: Luus; 2003.
LE249LAH.

8027. Lahe, Jaan. The points of contact between Gnosis and Judaism and their reflections in the authentic letters of Paul: Master's thesis. University of Tartu (Dorpat), Faculty of Theology, Chair of New Testament Science and Greek and Tasmuth, Randar Director of Studies. Tartu: 2004.

8028. Lahe, Jaan. Gnoosis yes algkristlus. Henno, Jüri, toimetaja. Tallinn: Kodutrükk; 2001.
LE225LAH.

8029. Lahe, Jaan. Gnoosis yes algkristlus. 2., parandatud ja taiendatud tr. Ed. Henno, Jüri, toimetaja. Tallinn: Kodutrükk; 2004.
LE225LAH.

8030. Lahe, Jaan. Gnoosis yes Uus will: diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond Uue Testamendi ja kreeka keele õppetool and Tasmuth, Randar juhendaja. Tallinn: 1998.
UI lõputööde arhiivis, 2. ja 3. eks. saalis lõputööde kapis.

8031. Lahe, Jaan. Can Gnosis be derived from Christianity? A critical examination of an original model of Gnosis: [Separate from the article]. s. l .: 2006.
LV229LAH.

8032. Lahe, Jaan. Kas Siimon Nõid oli gnostik? : [artikli separaat]. Tartu: 2006.
LE229LAH.

8033. Lahe, Jaan. Uku Masingu ilmutusekäsitlusest: süstemaatilise teoloogia harjutus. Tallinn; Kuusalu: 1997.
LE230LAH.

8034. Lahti, Jouko. Seitsemästä neljääntoista: varhaisnuorisotyön käsikirja. [Helsinki]: Poikien Keskus; Tyttöjen Keskus; 1983.
LV372LAH.

8035. Lahtinen, Aarno; Laitila, Teuvo, and Suttner, Ernst Chr. Usko, toivo ja vallankumos: kristinusko ja kirkot Neuvostoliitossa. Helsinki: Otava; 1991.
LV279LAH.

8036. Laidlaw, Robert A. Miks ma usun? Rakvere: 1993.
LE248LAI.

8037. Laidlaw, Robert A. Põhjus miks ... / kirjutanud R. A. Laidlow. Tallinn: Gospel igasse kodusse; 1940.
HE248LAI.

8038. Laidre, Margus. Lõpu võidukas algus: Karl XII Eesti- ja Liivimaal 1700-1701. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 1995.
LE941LAI.

8039. Lail, Margit. Vana Testamendi Aasafi lauludest: diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond Vana Testamendi õppetool and Pata, Elmi-Johanna, juhendaja. Palamuse; Tallinn: 1998.
UI lõputööde arhiivis, 2. eks. saalis lõputööde kapis.

8040. Laird, Elizabeth. Ihmeitä tekevä lapsi: etiopialainen legenda. Krohn, Leena, suomentaja. S.l .: Tammi; 1985.

8041. Laitinen, Aatu. Muistoja Lapin kristillisyydestä. Raittila, Pekka, toimittaja. Oulu: Gummerus; 1985.
LV279LAI.

8042. Laitinen, Jorma. Syntiinlankeemus, häpeä yes syyllisyys: Uskonnonfilosofinen tutkielma. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura; 2002 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 232.
LV210LAI.

8043. Laitinen, Toivo. Herännäisyyden käsitys kirkosta 1840-luvulla. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura; 1953 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 58.
HV234LAI.

8044.. Laiuse Koguduse Teataja (8th ak., No. 4, 24th dets. 1938 a.). Laiuse: 1938.
K0863.

8045. Lajos, Janossy. Az evangelic liturgia megujhodasa törteneti es elvi alapon. Budapest: Hornyanszky Viktor R.-T. M. Kir. Udv. Könyvnyomda; 1932.
HV265LAJ.

8046.. Lakastumatota elämänviisautta: Jeesus Siirakin kirja: Raamatunkäännöskomitean tekemänä suomennoksena. Salomies, Ilmari, Julkaisija. Helsinki: Otava; 1945.
HV229LAK.

8047. Laks, J. Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse ajalooline ülevaade 1905-1930. Tallinn: 1930 Evangeeliumi Kristlaste Vabakoguduse kirjastik; v. 14th
HE286LAK; LE286LAK.

8048. Lambdin, Thomas O. Introduction to biblical Hebrew. New York: Charles Scribner's Sons; 1971.
LV499LAM.

8049.. The Lambeth Conference 1958: the Encyclical Letter from the Bishops together with the Resolutions and Reports. London: SPCK; Seabury Press; 1958.
HV283LAM.

8050. Lames, Gundo. School pastoral care as a social system: a contribution to its practical-theological foundation. Stuttgart; Berlin; Cologne: Kohlhammer; 2000 Practical Theology Today; v. 49.
LV370LAM.

8051. Lammi, Elo. Hiekalle vai kalliolle? Viron merimieskirkon suunnittelu ja rakentaminen. Helsinki: Helsingin Yliopiston Teologisen tiedekunnan kirjasto; 2001 Käytännöllisen teologian tutkielma.
LV278LAM.

8052. Lamparter, Helmut. The call to obedience: the fifth book of Moses. Lamparter, Helmut, translator and interpreter. Stuttgart: Calwer; 1977 The Old Testament Message: Explanations of Old Testament Scriptures; v. 9.
HV221kBOT9.

8053. Lamparter, Helmut. The hope of Christians: the biblical word about the goal of all things. 2. change Ed. Wuppertal; Metzingen: sowing; Ernst Franz; 1977ABCteam.
HV225LAM.

8054. Lamparter, Helmut. In God's debt: selected texts from the third and fourth books of Moses. Lamparter, Helmut, translator and interpreter. Stuttgart: Calwer Verlag; 1980 The Old Testament Message: Explanations of Old Testament Scriptures; v. 7/8.
HV221kBOT7-8.

8055. Lamparter, Helmut. Fate or leadership? : a biblical reflection. Stuttgart: Young Community; 1958.
HV230LAM.

8056. Lamparter, Helmut. Who is Jesus of Nazareth? : the confession of Christ in the New Testament. Bad Salzuflen: MBK-Verlag; 1967.
HV232LAM.

8057. Lampi, Niilo. Piirteitä Paavalin rukouselämästä. Helsinki: 1956 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 62.
LV269LAM.

8058. Lampinen, Tapio. Uskonto ja politiikka: neljä tapausta ja niiden yleinen tausta. Helsinki: 1995 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 196.
LV230LAM.

8059. Lampinen, Tapio. Yhteinen jumalanpalvelus: käyttäytymistieteellisiä Näkökulmia jumalanpalvelukseen. Helsinki: 1990 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 166.
LV265LAM.

8060. Lamsa, George M. Origin of the New Testament. Gossau: Neuer Johannes-Verlag; 1967.
LV225LAM.

8061. Lamus, Leho. Katehheesi ja religiooniõpetuse võrdlus: diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, tegeliku usuteaduse õppetool and Valk, Pille juhendaja. Tapa: 2003.
UI lõputööde arhiivis, 2. ja 3. eks. saalis lõputööde kapis.

8062. Lamus, Leho. Kooli religiooniõpetuse ja kiriku usuõpetuse erinevused: magistritöö. EELK Usuteaduse Instituut, religioonipedagoogika magistriõpe and Lilleoja, Lii juhendaja. Tapa: 2006.
UI lõputööde arhiivis, 2. eks. saalis lõputööde kapis.

8063. Lanczkowski, Günter. Religious Studies as a Problem and a Task. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck); 1965 Collection of joint lectures and writings in the field of theology and the history of religion; v. 244.
HV210LAN.

8064. Landgrebe, Wilhelm. Dietrich Bonhoeffer: a recent martyr. To water; Basel: Brunnen-Verlag; 1957 witnesses of the present God; v. 119/120.
HV230LAN.

8065. Landi, Aldo. Concilio e papato nel Rinascimento (1449-1516): un problema irrisolto. Torino: Claudiana; 1997 Study Storici.
LV270LAN.

8066. Landi, Aldo. Il papa deposto (Pisa 1409): l'idea conciliare nel Grande Scisma. Torino: Claudiana; 1985 Studi storici.
LV273LAN.

8067. Lane, Denis. Preach the Word. Rev. ed. Ed. Darlington: Evangelical Press; 1987.
LV263LAN.

8068. Lane, Tony. Õhtumaa mõtte loojad. Randmaa, Aldo, tõlkija and Kõrge, Eha, toimetaja. Tallinn: logos; 2002.
LE270LAN.

8069. Lane, William L. Hebrews: a call to commitment. s.l .: Hendrickson; 1998.
LV227LAN.

8070. Lang, Friedrich. The letters to the Corinthians. 16th ed. Lang, Friedrich, Translators and Explainers. Göttingen; Zurich: Vandenhoeck & Ruprecht; 1986 The New Testament German; v. 7th
LV225kNTD7.

8071. Lang, Friedrich Gustav. 2. Corinthians 5: 1-10 in recent research. Tübingen: Mohr (Siebeck); 1973 Contributions to the history of biblical exegesis; v. 16.
HV227LAN.

8072. Lang, Ludwig. Buddha and Buddhism. 2nd ed. Stuttgart: Franck'sche Verlagshandlung; 1923 Paths to Knowledge.
HV294LAN.

8073. Lang, Paul H.D. What an altar guild should know. Saint Louis: Concordia Publishing House; 1968.
LV265LAN.

8074. Lange, Ernst. Everyday Opportunities: Reflections on the Function of Christian Worship in the Present. Stuttgart; Gelnhausen: Burckhardthaus Publishing Association; Kreuz-Verlag; 1965 Christian in the World Library; v. 8th.
HV260LAN.

8075. Lange, Ernst. The ecumenical utopia or what moves the ecumenical movement? : Using the example of Löwen 1971: human unity - church unity. Stuttgart; Berlin: Kreuz-Verlag; 1972.
HV278LAN.

8076. Lange, Reinhold. The resurrection. Skrobucha, Heinz. Recklinghausen: Aurel Bongers; 1966 Iconographia Ecclesiae Orientalis.
LV700LAN.

8077. Langenfass, Friedrich. The Reformation message in the youth movement. Schwerin i. Mecklb .: railway; 1929 youth and community; v. 3.
HV376LAN.

8078. Langenhorst, Georg. Job our contemporary: the literary reception of Job in the 20th century as a theological challenge. 2nd ed. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag; 1995 theology and literature; v. 1.
LV223LAN.

8079.. Langenscheidt's German grammar table: a concentrated and clear presentation of the grammar. Thurmair, Maria, completely reworked. Berlin; Munich: Langenscheidt; 2000.
LV430LAN.

8080. Langer, Maria. Excel Windows 2000: visuaalne ülevaade. Lukats-Sang, Anu, tõlkija. Tallinn: Koge; [1999].
LE005LAN.

8081. Langer, Wolfgang.Practice of teaching the Bible: goals - forms - designs. Stuttgart; Munich: Calwer Verlag; Kösel Verlag; 1975 Religious Education Practice; v. 16.
HV376LAN.

8082. Langner, Margot. The daughter of Herodias: texts and images on biblical female figures. Berlin: Evangelical Publishing House; 1987.
LV701LAN.

8083. Lao Zi. Daodejing: kulgemise väe raamat. Mäll, Linnart, tõlkija, commenterija ja eessõna autor. Tallinn: Perioodika; 1979 Loomingu Raamatukogu; v. 27/1979 (1127).
LE299LAO.

8084. Lao, V oldemar. Kopernik: pööret sünnitanud täheteadlane. Tartu: Eesti Kirjanduse Selts; 1937Suurmeeste elulood; v. 37.
HE500LAO.

8085. Laozi. Daodejing. Kaplinski, Jaan, tõlkija. Tallinn: vagabond; 2001.
LE100LAO.

8086. Lapide, Pinchas. He preached in their synagogues: Jewish interpretation of the Gospel. Gütersloh: Gütersloh publishing house Mohn; 1980 Gütersloher Taschenbücher Siebenstern v. 1400.
LV226LAP.

8087. Lapide, Pinchas. He did not walk on the sea: a Jewish theology reads the Gospels. 2nd ed. Gütersloh: Gerd Mohn; 1986Gütersloher Taschenbücher Siebenstern; v. 1410.
LV232LAP.

8088. Lapide, Pinchas. Isn't that Joseph's son: Jesus in today's Judaism. 3rd ed. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Mohn; 1988 Gütersloher Taschenbücher Siebenstern; v. 1408.
LV232LAP.

8089. Lapide, Pinchas. Jesus in two perspectives: a Jewish - Christian dialog. Lapide, Pinchas and Luz, Ulrich. Minneapolis: Augsburg; 1985.
LV232LAP.

8090. Lapide, Pinchas. Jewish monotheism - Christian doctrine of the Trinity: a conversation. Lapide, Pinchas and Moltmann, Jürgen. Munich: Kaiser; 1979.
HV231LAP.

8091. Lapide, Pinchas and Moltmann, Jürgen. Israel and Church: a common path? A conversation. Munich: Kaiser; 1980 Imperial treatises; v. 54.
LV290LAP.

8092. Lapide, Pinchas and Rahner, Karl. Hail from the Jews? : a conversation. Mainz: Matthias Grünewald Verl .; 1983.
LV230LAP.

8093. Lapide, Pinchas and Weizsäcker, Carl Friedrich von. The Beatitudes: a conversation of faith. Stuttgart; Munich: Calwer; Kösel; 1980.
LV226LAP.

8094.. Laps on väärtus: lapsevanemate võrgustik kasvatuses ja uimastiennetuses. Praks, Aili, [toimetaja]. [Tallinn]: GATES; ENTK; i.a.
LE370LAP.

8095.. Lapse palve: (Jõekaldal). Söte, Hans, tõlkija. Tartu: Kristlik Kaitsja; 1938.
HE810LAP.

8096.. Lapsen on tulevaisuus: kirkollinen puheenvuoro perhekysymyksistä. Tampere: 1972 Tampereen hiippakunnan vuosikirja; v. 23
HV249LAP.

8097.. Lapsen Raamattu. Dersell, Lisa; Andersson, Karin; Wernolf, Inga, and Löfgren, Ulf, kuvitus. Helsinki: Burden of Keskus; 1996.
LV372LAP.

8098.. Lapsen sielun maisema. Kallioniemi, Arto; Räsänen, Antti, and Hilska, Päivi, toimittajat. Helsinki: Helsingin Yliopisto; 2003 Study Paedagogica; v. 30th
LV372LAP.

8099.. Lapsi kirkossa: lapsen asema Englannin kirkollisessa elämässä. Helsinki: Burden of Keskus; 1979.
HV372LAP.

8100.. Lapsityön käsikirja. Heinonen, Leena; Luodeslampi, Juha, and Salmensaari, Leena, toimetaja. Helsinki: Kirjapaja OY; 2004 Theologia practica.
LV372LAP.

8101. Larcombe, Jennifer Rees. Lilled tuhast: hingedeaja igapäevalugemisi. Kitsnik, Ann, tõlkija. Tallinn: logos; 2002.
LE269LAR.

8102. Laredei, Peeter. Õigeusk vanal Hiiumaal. Veesalu-Rand, Merle, toimetaja. [Tallinn]: [2006].
LE281LAR.

8103. Larkio, Mauri. Ihmisyyttä etsimässä: Sigfrid Sireniuksen elämäntyö jakeskeiset ajatukset. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY; 1978.
HV274LAR.

8104. Larkio, Mauri. Papisto ja raittiuskysymys kieltolain voimassaolon aikana v. 1919-1932. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura; 1976 Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia; v. 98
HV279LAR.

8105. Larson, Bruce. Redemption is contagious: Opportunities for pastoral care in everyday life. 2nd ed. Gauhe, Eberhard, translator. Wuppertal: Brockhaus; 1973ABCteam; v. C 15.
HV267LAR.

8106. Lassila, Olli-Pekka. Vapaa himinen: etiikan filosofinen perustelu Jean-Paul Sartren ajattelussa. Helsinki: 1987 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 151
LV211LAS.

8107. Lassus, Arnaud de. Opus Dei: tekstid ja dokumendid. i. k .: [Fidelitas]; i. a.
HE282LAS.

8108.. The last chapters of Enoch in Greek. photomechanical repr. of the 1937 ed. ed. Bonner, Campbell, editor. Darmstadt: Scientific Book Society; 1968.
LV229BON.

8109.. Burden and praise of old age. Tank, Kurt Lothar, editor. Stuttgart; Berlin: Kreuz Verlag; 1974.
HV150LAS.

8110.. Laste- ja noortepsühhiaatria. Rehemaa, Katrin and Riit, Margit, tõlkijad. Tallinn: Medicina; 2006.
LE613LAS.

8111.. Laste-Raamat: [jutte yes luuletusi]. Prants, Anna, koostaja. Tallinn: s. N. (Trk. Mickwitz); 1913 Ristirahwa Pühapäewa-lehe kaasanne.
HE810LAS.

8112.. Laste-Raamat jõulu pühaks 1905: [jutud ja luuletused]. Tallinn: (trk. Mickwitz); 1905 Ristirahwa Pühapäewa-lehe hinnata eralisa.
HE372LAS.

8113.. Laste ristimise lugu. 1. jagu / tõlkinud J. N-nn. Ginemann, A., eessõna autor. Tallinn: A. Ginemann; 1890.
HE200LAS.

8114.. Lasteaiaõpetaja käsiraamat: õppe- ja kasvatustööst kuni kolmeaastaste lastega. Mänd, Maaja, koostaja. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 2003 Abiks õpetajale.
LE372LAS.

8115.. Lastelood. Riia: Patmos; 1995.
LE810LAS.

8116.. Loads virsi. Helsinki: Burden of Keskus; 1997.
LV264LAS.

8117.. [Lastetöö materjal]: 1. osa: materjal tööks noorema koolieaga. Tallinn: Eesti EKB Liidu laste-ja noortetöö keskus; 1997.
LE372LAS.

8118.. Lastetöö materjal: 2nd osa: vanus 7.-11. a. Tallinn: Eesti EKB Liidu laste-ja noortetöö keskus; 2000.
LE372LAS.

8119. Lazareth, William H. Luther on the Christian home: an application of the social ethics of the Reformation. Philadelphia: Muhlenberg; 1960.
HV237LAZ.

8120. Lazareth, William H. Growing Together in Baptism, Eucharist, and Ministry. Frankfurt am Main: Lembeck; 1983.
HV278LAZ.

8121. Lazarev, V.N. Mozaiki Sofii Kievskoi. Beletski, A.A., Avtor statji. Moskva: Iskusstvo; 1960.
LV700LAZ.

8122. Lazarsfeld, Paul F. Sociology: main currents of social science research. Unesco, publisher. Frankfurt; Berlin; Vienna: Ullstein; 1973Ullstein book; v. 2956
HV316LAZ.

8123. Lazikin, Samuel. Kuula, Israel! Tallinn: logos; 1996.
LE296LAZ.

8124. Lathrop, Gordon W. Advent / Christmas. Minneapolis: Fortress Press; 1990 Proclamation 4: aids for interpreting the lessons of the church year; v. Series B.
LV263PRO.

8125. Latourette, Kenneth Scott. A history of Christianity. New York: Harper & Brothers Publishers; 1953.
HV270LAT.

8126. Latourette, Kenneth Scott. A history of Christianity. Volume 2: A.D. 1500 - A.D. 1975. San Francisco: Harper Collins; 1975.
LV270LAT.

8127. Latourette, Kenneth Scott. A history of the expansion of Christianity. Volume 1 .: The first five centuries. New York; London: Harper & Brothers; 1937 A history of the expansion of christianity; v. 1.
HV270LAT.

8128. Latourette, Kenneth Scott. A history of the expansion of Christianity. Volume 3 .: Three centuries of advance A.D. 1500-A.D.1800. New York; London: Harper & Brothers; 1939 A history of the expansion of christianity; v. 3.
HV270LAT.

8129. Latte, Kurt. Roman religious history. Munich: Beck'sche Verlagsbuchhandlung; 1960 Handbook of Classical Studies; v. 5/4.
HV292LAT.

8130. Lattik, Jaan. Elawad söed: lühikesi kõnelusi ja palweid koolile ja kodule. [Tallinn]: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus; 1932.
HE248LAT.

8131. Lattik, Jaan. Lõunamaale: reisikirjeldused. Tallinn: Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisus; 1925.
HE810LAT.

8132. Lattik, Jaan. Martin Luter: [usupuhastuse tuleku 400 a. mälestuspäevaks: 1524-1924] / kirjutanud Jaan Lattik. Tartu: Usupuhastuse juubeli Kirjandusline Kommisjon; [1924].
HE273LAT.

8133. Lattik, Jaan. Teekond läbi öö: 1st osa. Toronto: Orto; 1950.
LE810LAT.

8134. Lattik, Jaan. Teekond läbi öö: 2nd osa. Toronto: Orto; 1952.
LE810LAT.

8135. Lattik, Jaan. Tulge vee juurde: lühikõnelusi ja jutlusi Jumala tõdede järele janunevale südamele. Toronto: Ortoprint; 1961.
LE263LAT.

8136. Lattik, Jaan. Viljandi kirikumõis kõneleb. [Vadstena]: Orto; 1948.
LE810LAT.

8137. Lattke, Michael. The Odes of Solomon and their meaning for the New Testament and Gnosis. Volume 1 .: Detailed manuscript description, edition with parallel German translation, hermeneutical appendix to the Gnostic interpretation of the Oden Solomos in the Pistis Sophia. Freiburg; Göttingen: Freiburg University Press; Vandenhoeck & Ruprecht; 1979 Orbis Biblicus et Orientalis; v. 25/1.
LV229LAT.

8138. Lattke, Michael. The Odes of Solomon and their meaning for the New Testament and Gnosis. Volume 1a .: The Syrian text of the edition in Estrangelā facsimile of the Greek papyrus Bodmer XI. Freiburg; Göttingen: Freiburg University Press; Vandenhoeck & Ruprecht; 1980 Orbis Biblicus et Orientalis; v. 25 / 1a.
LV229LAT.

8139. Lattke, Michael. The Odes of Solomon and their meaning for the New Testament and Gnosis. Volume 2 .: Complete word concordance to the manuscript, Greek, Coptic, Latin and Syrian tradition of the Odes of Solomon. With a facsimile of the Codex N. Freiburg; Göttingen: Freiburg University Press; Vandenhoeck & Ruprecht; 1979 Orbis Biblicus et Orientalis; v. 25/2.
LV229LAT.

8140. Latvus, Kari. Alguses on Sõna: piiblitundide õppematerjal. Oras, Urmas and Hapsal, Marianne, tõlkijad. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituudi Pedagoogika osakond; 1996.
LE376LAT.

8141. Latvus, Kari. Arjen teologia: johdatus kontekstuaaliseen raamatuntulkintaan. Helsinki: Kirjapaja; 2002.
LV220LAT.

8142. Latvus, Kari. Jumalan viha: redaktiokriittinen tutkimus Joosuan ja Tuomarien kirjojen jumalakuvasta. Helsinki: 1993 Suomen Eksegeettisen Seuran julkaisuja; v. 58.
LV222LAT.

8143. Latvus, Kari. Sanasta elämä: raamattukurssi aikuisille: Foster R. McCurleyn yes John Reumannin tekstin pohjalta uudelleen kirjoittanut Kari Latvus. taysin uudisstun laitoksen 2. painos ed. Helsinki: Kirjapaja; 1995.
LV376LAT.

8144. Lau, Franz. The Gospel of Matthew. Berlin: Evangelical Publishing House; 1951 Bible aid for the congregation: New Testament series; v. Vol. 1.
HV226LAU.

8145. Lau, Franz. Luther's doctrine of the two realms. Berlin: Evangelical Publishing House; 1952.
HV273LAU.

8146. Lau, Franz. Paulus-Augustin-Luther: Justification not from work, but from faith. Berlin: Evangelical Publishing House; 1961 essays and lectures on theology and religious studies; v. 17th
HV234LAU.

8147. Lau, Franz. Reformation history of Germany until 1555. Lau, Franz and Bizer, Ernst. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1964The Church in Her History: A Handbook; v. Vol. 3, delivery K.
LV270KIR; HV270KIR K.

8148. Lau, Franz. "External order" and "worldly thing" in Luther's theology. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1933 studies in systematic theology; v. 12th
HV237LAU.

8149. Laub, Franz. 1st and 2nd Thessalonians. Würzburg: Real; 1985The New Real Bible: Commentary on the New Testament with the standard translation; v. 13th
LV225kNEB13.

8150. Laubach, Frank C. Prayer: the mightiest force in the world. I.k .: Revell; 1959.
HV269LAU.

8151. Laubi, Werner. Bible stories. Volume 4: Jesus of Nazareth. Part 1: A storybook for school, family and community. Lahr; Düsseldorf: businessman; Patmos; 1988.
LV376LAU.

8152. Laubscher, Friedrich. Courage to believe: 1.-2. Part. Yesterday and Today Facts as an Interpretation of the Gospel of Mark (Chapters 1-8; 9-16). Stuttgart: Young Community; 1960.
HV226LAU.

8153. Laubscher, Friedrich. Christmas with Martin Luther. Wuppertal-Barmen: Kiefel; 1967.
HV372LAU.

8154.. Laudate Dominum. Kiel: The Catholic Defense Area Dean; 1981.
LV265LAU.

8155. Laugaste, Eduard. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. II: valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Raamat; 1980.
LE801LAU.

8156. Laugaste, Eduard. Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu: valitud tekste ja pilte. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus; 1963.
LE801LAU; K0725.

8157. Lauha, Aarre. The historical motifs in the Old Testament psalms. Helsinki: 1945 Annales Academiae Scientiarum Fennicae; v. B LV, 1.
HV223LAU.

8158. Lauha, Aarre. Israeli profeettain historiankäsitys. Helsinki: 1938.
LV224LAU.

8159. Lauha, Aarre. Jumalan soihdun kantaja: henkilökuvia Vanhan testament in ilmoituksen historiasta. Helsinki: Agricola-Seura; 1948.
HV221LAU.

8160. Lauha, Aarre. Jumalan soihdun kantaja: henkilökuvia Vanhan testament in ilmoituksen historiasta. 5. strong. pain. ed. [Helsinki]: Kirjapaja; 1966.
LV221LAU.

8161. Lauha, Aarre. Kohelet. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag; 1978 Biblical Commentary: Old Testament; v. 19th
LV221kBKAT19.

8162. Lauha, Aarre. Zaphon: the north and the northern peoples in the Old Testament. Helsinki: 1943 Annales Academiae Scientiarum Fennicae; v. B XLIX, 2.
HV221LAU.

8163. Lauha, Aila. Suomen kirkon ulkomaansuhteet ja ekumeeninen osallistuminen 1917-1922. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura; 1990 Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia; v. 150.
LV279LAU.

8164. Lauha, Risto. Psychophysical use of language in the Old Testament: a structural semantic analysis. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia; 1983Annales Academiae Scientiarum Fennicae: Dissertationes Humanarum Litterarum; v. 35.
HV221LAU.

8165. Laulaja, Jorma. Kultaisen säännön etiikka: Lutherin sosiaalietiikan luonnonoikeudellinen perusstruktuuri. Helsinki: Missiologian ja ekumeniikan seura; 1981Missiologian ja Ekumeniikan Seuran julkaisuja; v. 32.
LV241LAU.

8166.. Laulan kiitosta. Helsinki: Kuva ja Sana; 1975.
LV269LAU.

8167.. Laulgem neiud, laulgem peiud! : Neiude ja peiude laulik. Narva: [1914].
HE811LAU.

8168.. Laulu lugu: põgus pilguheit mõnede kirikulaulude saamislukku. Puide, Rita and Gustavson, Helika, toimetajad. [Tallinn]: EELK Kirikumuusika Liit; i. a.
LE264LAU.

8169.. Lauluallikas: Maarjamaa luulet. Kepp, Vallo, toimetaja and Hirv, Indrek, koostaja. Tallinn: Maarjamaa; 2003.
LE811LAU.

8170. Laumets, Jüri. Ma olen kurt, saame sõpradeks. Tallinn: Eesti Puuetega Inimeste Koda; 1995.
LE410LAU.

8171. Laur, Mati. Eesti ajalugu varasel uusajal 1550-1800. Januson, Anu, toimetaja. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus; 1999.
LE941LAU.

8172. [Laur, Mart. Hädaline Hüidmine Siionist: Õhtu jõuab ja päew weereb, ehk Walwage, sest teie ei tea mitte seda tundi, millal inimese Poeg tuleb: [laulud ja palved]. [3. tr.] ed. Tallinn: G. R. W [änja] (trk. Reinvald); 1891.
HE248LAU.

8173. Lauri, J. O. Pildid minevikust: Otepää koguduse 700 aastase kestvuse mälestuspäevaks. Tartu: 1924.
HE275PIL.

8174. Lauri, J. O. Ristikogudus apostlite ajastul: õpperaamat IV klassile. [Tartu]: Loodus; 1936 Keskkooli usuõpetus; v. 3.
HE377LAU.

8175. Lauri, Johannes Oskar. Jumal on armastus: jutlusi ja kõnesid paguluses. Uppsala: Eesti Vaimulik Raamat; 1967.
LE263LAU.

8176. Lauringson, Gustav. Evolutsiooniteooriast biotehnoloogiani - väljakutse religioonile: magistrieksami osatöö. EELK Usuteaduse Instituut, kristliku kultuuriloo magistriõpe and Helstein, Alar juhendaja. Tallinn: 2006.
UI lõputööde arhiivis.

8177. Laurio, Sakari. Meidän luokan uskontokirja 5: opettajan kirja. Laurio, Sakari; Peltola, Lauha, and Tamminen, Kalevi. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY; 1988.
LV372MEI.

8178.. The law in the Bible and in its environment. Veijola, Timo, editor. Helsinki; Göttingen: The Finnish Exegetical Society; Vandenhoeck & Ruprecht; 1990 Publications of the Finnish Exegetical Society; v. 51.
LV241LAW.

8179. Law, Robert. The tests of life: a study of the first epistle of St. John. 2nd ed. Ed. Edinburgh: Clark; 1909.
HV227LAW.

8180. Lawe, Kari. Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI: en renässanspåvefamilj i relation till samtidens och eftervärldens syn på celibat, prästäktenskap / konkubinat och prästbarns rättsliga och sociala ställning. Stockholm: Almquist & Wiksell International; 1997Libraryca theologiae practicae: kyrkovetenskapliga studier; v. 58.
LV273LAW.

8181. Laws, Sophie. A commentary on the epistle of James. Repr. Ed. London: Black; 1980 Black's New Testament commentaries.
LV225kBNTC JAM.

8182. Lawson, Michael. Apua masentuneelle. Palen, Olli, suomentaja. Helsinki: Karas-Sana; 1990.
LV267LAW.

8183. Le Bon, Gustave. Hulkade psühholoogia. Tallinn: Perioodika; 1991 Loomingu Raamatukogu; v. 11-13.
LE150LEB.

8184. Le Goff, Jacques. Keskaja Euroopa culture.Ott, Margus, tõlkija. Tallinn: Kupar; 2001.
LE940LEG.

8185. Le Goff, Jacques. Raha või elu: majandus ja religioon keskajal. Sisask, Kaia tõlkija; Tamm, Marek toimetaja; Rajamets, Harald värsside tõlkija, and Väljataga, Märt värsside tõlkija. [Tallinn]: Varrak; 2001 Ajalugu. Sotsiaalteadused.
LE940LEG.

8186. Leaney, A. R. C. A commentary on the gospel according to St. Luke. 2nd ed. Ed. London: Black; 1966 Black's New Testament commentaries.
LV225kBNTC LUKE.

8187. Leaney, A. R. C. A commentary on the gospel according to St. Luke. 2nd ed. Ed. London: Black; 1976 Black's New Testament commentaries.
LV226LEA.

8188.. Learning in the way: research and reflection on adult Christian education. repr. ed. Astley, Jeff, editor. Leominster (Herefordshire): Gracewing; 2000.
LV370LEA.

8189. Lebacqz, Karen. Six theories of justice: perspectives from philosophical and theological ethics. Minneapolis: Augsburg; 1986.
LV240LEB.

8190. LeBar, Mary E. Kes armastab lapsi? Lowell, Faith M., Illustreerija. i.k .: [1994] Meie, väikesed: pildiraamatusari eelkooliealistele lastele.
LE372LEB.

8191. LeBar, Mary E. Kes armastab Lead? Lowell, Faith M., Illustreerija. i.k .: [1994] Meie, väikesed: pildiraamatusari eelkooliealistele lastele.
LE372LEB.

8192.. Life in the face of death: Contributions to the theological problem of death Helmut Thielicke on his 60th birthday. Tübingen: Mohr; 1968.
LV230LEB.

8193.. Discovering life: a book for confirmands: on behalf of the Bishops' Conference of the United Evangelical Lutheran Church in Germany for the confirmation book working group. Reimer, Hans and Reller, Horst, editors. Gütersloh: Gütersloh publishing house Mohn; Burckhardthaus Verlag; 1981.
LV376LEB.

8194.. Must live - allowed to die: the last things, the last hour. Höfer, Werner, editor. Bergisch Gladbach: Lübbe; 1977.
HV267LEB.

8195.. Life and work of Martin Luther from 1526 to 1546: festivities for his 500th birthday. Volume 1. Junghans, Helmar, editor. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1983.

8196.. Life and work of Martin Luther from 1526 to 1546: festivities for his 500th birthday. Volume 2. Junghans, Helmar, editors. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1983.

8197.. Wisdom of the ancient Egyptians. Brunner-Traut, Emma, ​​editor. Freiburg; Basel; Vienna: Herder Library; 1985.
LV299LEB.

8198. Lechler, Alfred. Mental illnesses and their healing. 7th ed. Giessen; Basel: Brunnen-Verlag; 1975.
HV150LEC.

8199. Leather, Hans-Günter. Reform and order from the word: Johannes Bugenhagen and the Reformation in the Duchy of Pomerania. Berlin: Evangelical Publishing House; 1985.
LV273LED.

8200. Lee, Ada. Chundra Lela: ühe India naispreestri elulugu / Soome keelest tõlkinud J. K. Tallinn: E. Misjoni Selts; 1922 Misjoni kirjastik; v. 1.
HE266LEE.

8201. Lee Peel, Malcolm. Gnosis and Resurrection: The letter to Rheginus from Nag Hammadi / with an appendix: the Coptic text of the letter to Rheginus. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag; 1974.
HV229LEE.

8202. Lee, R. S. Principles of Pastoral Counseling. London: SPCK; 1968.
HV267LEE.

8203. Leech, Michael. Matkaopas: Kenya. Jääskeläinen, Seija, suomentaja. Porvoo etc .: WSOY; 1992 Matkalle matkaopas mukaan.

8204. Leedjärv, Ants. EELK Kullamaa kogudus aastail 1940-1991: diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond and Ilja, Voldemar juhendaja. Kullamaa: 1999.
UI lõputööde arhiivis, 2. eks. saalis lõputööde kapis.

8205. Leedjärv, Mikk. Vaimuliku rollid koguduses: lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut and Tankler, Üllas juhendaja. Tallinn: 2006.
UI lõputööde arhiivis.

8206. Leehan, James. Defiant hope: spirituality for survivors of family abuse. Louisville, Kentucky: Westminster / John Knox Press; 1993.
LV249LEE.

8207. Leeming, David. Jealous gods and chosen people: the mythology of the Middle East. Oxford; New York: Oxford University Press; 2005.
LV290LEE.

8208.. Leeritöö EELKs: eelnõu. [Tallinn]: EELK Noorsootöö Keskus; 2002.
LE376LEE.

8209.. Leeriõpetuse kava: kavand. Tallinn: Usuteadlaste Konverentsi leerikavade komisjon; 1936.
HE376LEE.

8210. Leese, Kurt. The religious crisis of the West and the religious situation of the present. Hamburg: Hoffmann and Campe; 1948.
HV210LEE.

8211. Leese, Kurt. Race-religion-ethos: three chapters on the religious situation of the present. Gotha: Leopold Klotz; 1934.
HV291LEE.

8212. Leesment, Harry. Kristlase vaimulik kasv. Tallinn: 1992.
LE376LEE.

8213. Leesment, Harry. Tulevase elukaaslase valimine. 2nd ed. Tallinn: EKNK Piiblikool; i.a.
LE249LEE.

8214. Leesment, Harry. Vaimulik abiline. Tallinn: 1993.
LE376LEE.

8215. Leesment, Jackie. Koduosaduse käsiraamat. 2., parandatud ja äriendatud ed. I.k .: EKNK Piiblikool; 1999.
LE262LEE.

8216. Leesment, Leo. Rooma õigusloo põhijooned. Tartu; Tallinn: Loodus; 1940Eesti Teaduste Akadeemia juures oleva ülikoolide õpperaamatute komisjoni väljaanne; v. 3.
HE340LEE.

8217. Leetberg, K. Eesti keele grammatika. Tallinn: Tallinna Rahvaülikool; 1921.
HE410LEE.

8218. Leetberg, K. Eesti sõnade tuletus. Rakvere: 1921.
HE410LEE.

8219. Leetberg, K. Uue Piibli keelelikud puudused. Rakvere: Leetberg; 1936.
HE220LEE.

8220. Leete, Art. Põhjarahvad antiigist tänapäevani: obiugrilaste ja neenetsite kirjelduste muutumine. Tartu: Eesti Rahva Museum; 2000 Eesti Rahva Muuseumi sari; v. 3.
LE390LEE.

8221. Leeuw, G. van der. Phenomenology of Religion. 3rd ed. Tübingen: Mohr; 1970 New theological floor plans.
HV291LEE.

8222. Leeuwen, Arend Th. Van. Christianity in world history: the meeting of the faiths of east and west. London: Edinburgh House Press; 1964.
HV270LEE.

8223.. The legacy and interpretation of Kierkegaard. Thulstrup, Niels and Thulstrup, Marie Mikulova, editors. Copenhagen: Reitzels Boghagen; 1981 Library of Kierkegaardiana; v. 8th.
LV100BIB.

8224. Lehmann, Arno. Afro-Asian Christian Art: with 282 illustrations. Constance: Friedrich Bahn; 1967.
HV700LEH.

8225. Lehmann, Johannes. The Hittites: people of a thousand gods. Munich etc .: Bertelsmann; 1975.
LV930LEH.

8226. Lehmann, Karl. Presence of Faith. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag; 1974.
HV230LEH.

8227. Lehmann, Paul. Christology and Politics: A Theological Hermeneutics of the Political. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1987.
LV232LEH.

8228. Lehmann, Wolfgang. Hans Asmussen: a life for the church. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1988.
LV274LEH.

8229. Lehndorff, Hans Graf von. Humanity in the hospital: Christian suggestions for dealing with the sick. Munich; Lucerne: Rex-Verl .; 1975.
HV267LEH.

8230. Lehr, Ursula. Psychology of aging. Heidelberg: Quelle & Meyer; 1972UTB for Science: Uni Pocket Books; v. 55.
LV150LEH.

8231.. Lessons from the Luther year; Its earnings for the ecumenical movement. Pesch, Otto Hermann, editor. Munich; Zurich: Schnell & Steiner; 1984 Series of publications by the Catholic Academy of the Archdiocese of Freiburg.
HV237LEH.

8232.. Doctrinal Discussion on Holy Communion: Voices and Studies on the Arnoldshain Theses of the Commission for the Discussion of the Communion of the EKD Niemeier, Gottfried, editor. Munich: Kaiser; 1961.
HV278LEH.

8233.. Doctrinal Condemnations - Church Separation? 1 .: Justification, sacraments and office in the age of the Reformation and today. Lehmann, Karl and Pannenberg, Wolfhart, editors. Freiburg in Breisgau; Göttingen: Herder; Vandenhoeck & Ruprecht; 1986 Dialogue of the Churches: Publications of the Ecumenical Working Group of Protestant and Catholic Theologians; v. 4th
LV278LEH.

8234.. Doctrinal Condemnations - Church Separation? 2 .: Materials on doctrinal condemnations and the theology of justification. Lehmann, Karl, editor. Freiburg in Breisgau; Göttingen: Herder; Vandenhoeck & Ruprecht; 1989 Dialogue of the Churches: Publications of the Ecumenical Working Group of Protestant and Catholic Theologians; v. 5.
LV278LEH.

8235. Leht, K. and Ojamaa, O. Väliskirjandus: õpik keskkoolile. 8., ümbertöötatud tr. Ed. Tallinn: Valgus; 1976.
LE800LEH.

8236. Lehtinen, Antti and Lehtinen, Pirkko. Us account 4: oppilaan tehtäväkirja. Helsinki: Kirjapaja; 1988.
LV377LEH.

8237. Lehtinen, Kalevi. Jumal armastab are. Nõlvak, Tiina, tõlkija. Hämeenlinna: Päivä Osakeyhtiö; 2001EELK Lääne praostkonna toimetised; v. 15th
LE248LEH.

8238. Lehtinen, Kalevi. Jumal armastab are. 2. tr. Ed. Nõlvak, Tiina, tõlkija. Hämeenlinna: Päiva; 2002.
LE248LEH.

8239. Lehtio, Pirkko. Caste yes kummit: opaskirja seurakunnan työntekijöille. Lehtiö, Pirkko; Simojoki, Pentti, and Sinnemäki, Maunu. Helsinki: Burden of Keskus; 1981.
LV265LEH.

8240. Lehtio, Pirkko. Nainen ja kutsumus: naisteologies tie kirkon virkaan 1800-lopulta vuoteen 1963. Helsinki: Kirjapaja Oy; 2004.
LV260LEH.

8241. Lehtio, Pirkko. Uskonnonopetusta ilman koulua: evankelisen kristinuskonopetuksen aseman ja sisällön kehitys Saksan demokraattisessa tasavallassa vuoteen 1959. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura; 1979 Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia; v. 111.
HV279LEH.

8242. Lehtonen, Ensio. Ema palve: [jutud]. Reijo, Joh., Tõlkija. Tallinn: Tallinna III Evang. Kristlaste Vabausuühing (Turkish Külvaja); 1939 Tallinna III Evangeeliumi Kristlaste Vabausuühingu kirjastik; v. 3.
HE248LEH.

8243. Lehtonen, Ensio. Israelin toivo: Israelin toivoa toteamassa Israelin teillä. [Loviisa]: Kuva yes Sana; 1970.
HV910LEH.

8244. Lehtonen, Samuel. Saarna - sanoja vai sanomaa: virikeitä saarnan valmistamista varten. [Joensuu]: SLEY-kirjat; 1979.
HV263LEH.

8245. Lehtonen, Samuel. Sanan valossa. Helsinki: Kirjayhtymä; 1978.
LV263LEH.

8246. Lehtovaara, Arvo. Johdatus himistuntemukseen. 4. pain. ed. Porvoo; Helsinki: WSOY; 1951.
HV150LEH.

8247. Lehtsaar, Tõnu. Hingepilk: kriisiolukordade pastoraalpsühholoogia. Tallinn: logos; 1994 Eesti EKBKL Kõrgema Usuteadusliku Seminari õppekirjandus; v. 1.
LE267LEH.

8248. Lehtsaar, Tõnu. Pastoral diagnostics metoodika väljatöötamine: Sihtasutuse Eesti Teadusfond grandiprojekti nr 3010 lõpparuanne: [käsikiri]. Tartu Ülikool. Tartu: 1999.

8249. Lehtsaar, Tõnu. Religious experiencing: a psychological study of religious experiences in the lifelong perspective. Åbo: Åbo Akademi University; 2000Religionsvetenskapliga skrifter; v. 49.
LV216LEH.

8250. Lehtsaar, Tõnu. Äärmusliku usugrupi psühholoogia. Tartu: Tõnu Lehtsaar; 1997.
LE216LEH.

8251. Lehtsaar, Tõnu. Üheksa ütlemist: valitud esseid. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 2004.
LE210LEH.

8252.. Embodiment of the word: theological and pastoral studies and contributions as a festive gift for Adolf Köberle on his sixtieth birthday. Michel, Otto and Mann, Ulrich, editors. Hamburg: Furche-Verlag; 1958.
HV230LEI.

8253. Leibniz, G. W. Philosophical works: 3rd volume: New treatises on the human mind. 3rd ed .; New edition with name and subject indexes added by ed. Cassirer, Ernst, translator, introductory and explanatory notes. Leipzig: Felix Meiner; 1926 Philosophical Library; v. Vol. 69.
HV100LEI.

8254.. Sufferings of Christians in the World: Recommendations for Intercession. Frankfurt am Main: Lembeck; 1977.
HV278LEI.

8255. Leigri, Antti. Pühalepa koguduse elu ja tegevuse kajastamine EELK Konsistooriumi ning koguduse vahelises kirjavahetuses aastatel 1920-1951: diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut and Saard, Riho juhendaja. Tallinn: 2007.
UI lõputööde arhiivis, 2. eks. saalis lõputööde kapis.

8256. Leino, Anna-Liisa. Kasvatustieteen perusteet. 5. uud. pain. ed. Leino, Anna-Liisa and Leino, Jarkko. Helsinki: Kirjayhtymä; 1995.
LV370LEI.

8257. Leino, Mare. Sotsiaalsed probleemid koolis ja õpetaja toimetulek. Tallinn: TPÜ Kirjastus; 2002 Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduste dissertatsioonid; v. 1.
LE370LEI.

8258. Leino, Mare. Tegevus kui teraapia. Tallinn: 2001.
LE379LEI.

8259. Leino, Mare. Õpetaja sotsiaaltöö tegijana: sotsiaalpedagoogika: monograafia. Tallinna: Tallinna Pedagoogikaülikool; 2000 Tallinna Pedagoogikaülikooli Toimetised; v. A18: Humaniora.
LE370LEI.

8260. Leinonen, Hannes. Fredrick Denison Mauricen sosiaalietiikka hänen theologists peruskatsomustensa valossa. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura; 1951 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 55.
HV241LEI.

8261. Leipold, Heinrich. Revelation and history as a problem of understanding: an investigation into the theology of Martin Kählers. Gütersloh: Gütersloh publishing house Mohn; 1962.
HV230LEI.

8262. Leipoldt, Johannes. The Roman Emperor Julianus in the History of Religion. Berlin: Akademie-Verlag; 1964 Meeting reports of the Saxon Academy of Sciences in Leipzig: philological-historical class; v. Vol. 110, Issue 1.
HV272LEI.

8263. Leipoldt, Johannes. The Mysteries: Christianity; Islam (Sunnis); Islam (sects). Leipoldt, Johannes; Spuler, Bertold, and Strothmann, Rudolf. Berlin: Scientific Edition Society; 1948Handbuch der Religionswissenschaft; v. 1/4: General history of religion.
HV290LEI.

8264. Leipoldt, Johannes. Evangelical and Catholic image of Jesus. Leipzig: Dörffling & Franke; 1927.
HV232LEI.

8265. Leipoldt, Johannes. From the present image of Jesus: six essays. 2nd, completely revised edition. Leipzig: Dörffling & Franke; 1925.
HV232LEI.

8266. Leipoldt, Johannes. From the Mysteries to the Church: Collected Essays. Leipzig: Koehler & Amelang; 1961.
HV290LEI.

8267. Leirman, Walter. Neli hariduskultuuri: eksperdi-, inseneri-, prohveti- ja kommunikatiivse hariduse culture. Nõmm, alder, tõlkija. [Tartu]: Eesti Vabaharidusliidu Kirjastus; 2003 petaja raamat.
LE370LEI.

8268. Leisegang, Hans. The Gnosis. 2nd ed. Leipzig: Kröner; i.a. Kröner's pocket edition; v. 32.
HV229LEI.

8269. Leisman, Nikolai. Jumal-inimese Jeesuse üleilmline teenimine ja Tema imelik isik / Toimetanud ülempreester N. Leisman. Riia: [1906].
HE232LEI.

8270.. Guidelines for ecclesiastical life of the United Evangelical Lutheran Church in Germany (VELKD): Handout for a church way of life. Gütersloh: Gütersloh publishing house; VELKD; 2003.
LV279LEI.

8271.. Leiturgia: manual of evangelical worship. 1. Volume: History and teaching of Protestant worship. Müller, Karl Ferdinand and Blankenburg, Walter, editors. Kassel: Stauda-Verlag; 1954.
LV265LEI.

8272.. Leiturgia: manual of evangelical worship. Volume 2: Shape and Form of Protestant Worship Service. 1st: the main service. Müller, Karl Ferdinand and Blankenburg, Walter, editors. Kassel: Stauda-Verlag; 1955.
LV265LEI.

8273.. Leiturgia: manual of evangelical worship. Volume 3: Shape and Forms of Protestant Worship Service. 2nd: the sermon service and the daily service. Register. Müller, Karl Ferdinand and Blankenburg, Walter, editors. Kassel: Stauda-Verlag; 1956.
LV265LEI.

8274.. Leiturgia: manual of evangelical worship. 4th volume: the music of the Protestant church service. Müller, Karl Ferdinand and Blankenburg, Walter, editors. Kassel: Stauda-Verlag; 1961.
LV265LEI.

8275.. Leiturgia: manual of evangelical worship. Volume 5: the baptismal service. Müller, Karl Ferdinand and Blankenburg, Walter, editors. Kassel: Stauda-Verlag; 1970.
LV265LEI.

8276. Leivestad, Ragnar. Jesus in His own perspective: an examination of His sayings, actions, and eschatological titles. Aune, David. E. translator and Hengel, Martin foreword. Minneapolis: Augsburg; 1987.
LV226LEI.

8277. Lellep, Constantine. Individuaalpsühholoogilise kasvatuse põhijooni. Eesti Vaimutervishoiu Ühing. Tartu: Noor-Eesti; 1935 Filosoofiline seeria; v. 2.
HE150LEL.

8278. Lema, Anza A. Children in conversation with God. Geneva: The Lutheran World Federation; 1979.
HV372LEM.

8279. Lema, Anza A. Pedagogical and theological presuppositions of education. Hong Kong: Luthern Southeast Asia Christian Education Curricula Committee; 1977.
HV377LEM.

8280. Lemaire, Jean-G. Marital Conflicts: Causes and Help. Wydler, W., translator and Lemaire-Arnaud, Evelyne, collaborator. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1968.
HV267LEM.

8281. Lemaitre, Solange. Ramakrishna in personal testimonies and picture documents. Reinbek near Hamburg: Rowohlt; 1963 Rowohlt's monographs; v. 60
HV294LEM.

8282.. Lembit Andresen 75. Paatsi, Vello, koostaja. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus; 2004.
LE370AND.

8283. Lemke, Helga.Pastoral Conversation: Conversations about faith, guilt and suffering. Stuttgart; Berlin; Cologne: Kohlhammer; 1992.
LV267LEM.

8284. Lemke, Helga. Theology and Practice of Accepting Pastoral Care. Stuttgart etc .: Kohlhammer; 1978 Urban paperbacks; v. 635: T series.
HV267LEM.

8285. Lemme, Ludwig. Christian ethics. 1st volume Berlin: Runge; 1905.
HV240LEM.

8286. Lemme, Ludwig. Christian ethics. 2nd volume Berlin: Runge; 1905.
HV240LEM.

8287. Lemme, Ludwig. The essence of Christianity and future religions: 17 speeches on Christian religiosity. [2. Ed. Lichterfelde-Berlin: Edwin Runge; 1904.
HV230LEM.

8288. Lemmetyinen, Eljas. Mine yes kuuluta. Teppe, Ants, tõlkija. [Pieksämäki]: EELK väljaanne; Kirjanelio; 1989.
LE266LEM.

8289. Lemoine, Francois. Nooa yes sateenkaaren lupaus: [monen uskonnon tuntema kertomus vedenpaisumuksesta]. Barone, Nicole, kuvitus. [Helsinki]: Suomen Lähetysseura; 1997 Tarinoita taivaasta yes maasta.
LV372TAR.

8290.. LEMON õendusala õppematerjal. 9. peatükk, Kutse-eetika. Gooding, Susan koostaja; Arend, Arie J. G. van der Koostaja; Kukkes, Tiina tõlkija, and Eesti Õdede Ühing. Tallinn: Ortwil; 1997Õendusala õppematerjalide sari; v. 9.
LE613KUT.

8291. Lemper, Ernst-Heinz. The Thomaskirche in Leipzig: the church of Johann Sebastian Bach as a monument to German architecture. Leipzig: Koehler & Amelang; 1954.
HV720LEM.

8292. Lempiäinen, Pentti. Herramme lähettiläät. Helsinki: Kirjapaja; 1980.
LV226LEM.

8293. Lempiäinen, Pentti. Kummi, lapsen aikuinen ystävä. Pieksamäki: Kirjaneliö; 1988.
LV265LEM.

8294. Lempiäinen, Pentti. Lapsensynnyttäjien yes morsianten kirkkoonotto. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura; 1969 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 81.
HV262LEM.

8295. Lempiäinen, Pentti. Nuortuu vanhetessaan: merimieskirkot muutosten puhureissa. Jyväskylä: Suomen Merimieskirkko r. y .; 2000.
LV262LEM.

8296. Lempiäinen, Pentti. Oikeusjumalanpalvelus ja oikeussaarna. Helsinki: 1981 Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja; v. 125.
LV265LEM.

8297. Lempiäinen, Pentti. Pyhät ajat. 5. uudistettu pain. ed. Helsinki: Kirjapaja; 2000.
LV265LEM.

8298. Lempiäinen, Pentti. Pyhät toimitukset. 3. uud. pain. ed. [Helsinki]: Kirjapaja; 1986.
LV265LEM.

8299. Lempiäinen, Pentti. Rippikäytäntö Suomen kirkossa: uskonpuhdistuksesta 1600-luvun loppuun. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura; 1963 Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia; v. 64.
HV279LEM.

8300. Lempiäinen, Pentti and Haapalainen, T. I. Virsiavain: käsikirja virsikirjan käyttäjille. Helsinki: Kirjapaja; 1971.

8301. Lender, Elfriede. Minu lastele: [mälestused]. Stockholm: EMP; 1967.
LE810LEN.

8302. Lengsfeld, Peter. Tradition: Tradition and Scripture in Protestant and Catholic theology of the present. Leipzig: St. Benno Verl .; 1962.
HV220LEN.

8303. Lenski, Gerhard. The religious factor: a sociological study of religion's impact on politics, economics, and family life. rev. ed. ed. Garden City (NY): Anchor Books; Doubleday; 1963 Anchor Books; v. A337.
HV217LEN.

8304. Lenski, R. C. H. The Eisenach Gospel selections: made ready for pulpit work. Volume 1 .: First of Advent to Trinity Sunday. Columbus, Ohio: Lutheran Book Concern; 1910.
HV265LEN.

8305. Lenski, R. C. H. The Eisenach Gospel selections: made ready for pulpit work. Volume 2 .: First Sunday after Trinity to Thanksgiving. Columbus, Ohio: Lutheran Book Concern; 1910.
HV265LEN.

8306. Lenssen, Jürgen and Schwarz, Alexander. Jesus of Nazareth: life and work of Jesus in his Jewish environment. Aschaffenburg: Pattloch; 1983.
LV225LEN.

8307. Lenz, Johannes. Jesus alone: ​​a vintage sermon; together with an appendix of confessional speeches. Reval: Kluge; 1898.
HV263LEN.

8308. Lenz, Lutz. Eklogai: Introduction to the New Testament Greek with an appendix of selected Plato texts; Part 1. Roeske, Kurt and Ruhbach, Hartmut. Berlin: Evangelical Publishing House; 1977.
HV480EKL.

8309. Lenz, Lutz. Eklogai: Introduction to the New Testament Greek with an appendix of selected Plato texts; Part 2. Roeske, Kurt and Ruhbach, Gerhard. Berlin: Evangelical Publishing House; 1977.
HV480EKL.

8310. Léon-Dufour, Xavier. When death lost its horror: Jesus' confrontation with death and Paul's interpretation: a finding. Eichelberger, Hanns-Werner, translator. Olten; Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag; 1981.
LV232LEO.

8311. Léon-Dufour, Xavier. The gospels and the Jesus of history. McHugh, John, translator and editor. London: Collins; 1968 The Fontana Library Theology and Philosophy; v. 2283L.
HV226GOS.

8312.. Leonardo da Vinci: paintings, drawings, studies. Nicodemi, Giorgio, editor. Zurich; Leipzig: Fretz & Wasmuth; 1939.
HV750LEO.

8313. Leonhardt, Rochus. Basic information dogmatics: a text and workbook for the study of theology. 2., through and updated ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2004UTB for Science; v. 2214.
LV230LEO.

8314. Lepajoe, Marju. Kreeka - eesti Uue Testamendi õppesõnastik. Metste, Kristi, toimetaja. Tartu: Akadeemiline Teoloogia Selts; 2000.
LE480LEP.

8315. Lepnurm, Hugo. Mälestusi. Tallinn: Eesti Muusika Infokeskus; 2004.
LE780LEP.

8316. Lepnurm, Hugo. Oreli ja orelimuusika ajaloost. Tallinn: Eesti Raamat; 1971.
LE780LEP.

8317. Lepnurm, Hugo. Oreli ja orelimuusika ajaloost. [2. serving. tr.] ed. Tallinn: Muusika; 1994.
LE780LEP.

8318. Lepp, Ignace. Aikamme ateismin kasvot. Pieksämäki: Suomen Kirkon Sisälähetysseura; 1964 Avain-sarja; v. 4th
HV216LEP.

8319. Lepp, Ignace. Contestation and Consolation: Confessions of a Convert. Graz; Vienna; Cologne: Styria; 1959.
HV211LEP.

8320. Lepp, Ignace. Hygiene of the soul: psychological conflicts and their overcoming. Freiburg; Basel; Vienna: Herder; 1967 Herder Library; v. 287.
HV150LEP.

8321. Lepp, Ignace. Moodsa ateismi psühhoanalüüs: [käsikiri]. Tallinn: i. a.
HE216LEP.

8322. Lepp, Ignace. Psychoanalysis of Modern Atheism. 2nd ed. Martin, Sigrid, translator. Würzburg: Arena; 1963.
LV216LEP.

8323. Lepp, Ignace. From Marx to Christ. 3rd ed. Graz; Vienna; Cologne: Styria; 1961.
HV200LEP.

8324. Lepp, Maie. Grammar is very easy! = Lihtne saksa keele grammar. 5th, parand. yes working. tr. ed. Tallinn: TEA; 2002.
LE430LEP.

8325. Leppik, Peep. Kutseõpe (tus) on huvitav. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 2002.
LE370LEP.

8326. Leppik, Peep. Lapse arendamine ja õpetamise probleeme koolis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 2000.
LE370LEP.

8327. Leppik, Peep. Lapse arendamine on huvitav (arengupsühholoogilisi põhimõtteid). Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 1999.
LE150LEP.

8328. Leppik, Peep. Lapse ja tema mõtlemise arendamine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 2004.
LE370LEP.

8329. Leppik, Peep. Mõtlemine on huvitav. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 2003.
LE370LEP.

8330. Leppik, Peep. Tunni analüüsimine on huvitav. Peet, Hillar, toimetaja. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 2001.
LE370LEP.

8331. Leppik, Peep. Uurimistöö koolis on huvitav. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 1998.
LE370LEP.

8332. Leppik, Peep. Õpetajaks saamine on huvitav (tagasi- ja sisevaateid). Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 2000.
LE370LEP.

8333. Leppik, Peep. Õpetamine on huvitav: (teaduslik-empiiriline käsitlus). Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus; 1997.
LE370LEP.

8334. Leppik, Peep. Õppimine on tõesti huvitav: õppeprotsessi psühholoogilisest mõtestamisest. Unt, Inge, toimetaja. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus; 2006.
LE370LEP.

8335. Leppin, Volker. Christian mysticism. Munich: Beck; 2007 Beck series: C. H. Beck Wissen; v. 2415.
LV248LEP.

8336. Leppin, Volker. Martin Luther. Herd, Peter, editor. [Darmstadt]: Primus-Verlag; 2006.
LV273LEP.

8337. Leppa, Outi. The making of Colossians: a study on the formation and purpose of a Deutero-Pauline letter. Helsinki; Göttingen: Finnish Exegetical Society; Vandenhoeck & Ruprecht; 2003 Publications of the Finnish Exegetical Society; v. 86.
LV227LEP.

8338. Lerle, Ernst. Proselyte Recruitment and Early Christianity. Berlin: Evangelical Publishing House; 1960.
HV272LER.

8339.. Learn and Teach! : Instructions and help for the children's church service in the 2001 church year. Gauger, Thomas, editor. Möckmühl; Stuttgart: Aue-Verlag; [2000].
LV376LER.

8340.. The Learning Church: A Guide to Reorienting Church Education. Köster, Reinhard and Oelker, Hans, editors. Munich: Kaiser; i.a.
LV260LER.

8341. Lernoux, Penny. People of God: the struggle for world catholicism. New York: Penguin Books; 1990.
LV274LER.

8342. Lescow, Theodore. The level scheme: Investigations into the structure of Old Testament texts. Berlin; New York: de Gruyter; 1992 supplements to the journal for the Old Testament scholarship; v. 211.
LV221BZAW 211.

8343.. Reading sermons. 3rd row of pericopes. Delivery 1: 1st Sunday in Advent to Easter Monday. Delivery 2: Quasimodogeniti until Eternal Sunday. Domay, Erhard, editor. Gütersloh: Gütersloh publishing house Mohn; 1986.
LV263LES.

8344. Lessing, Eckhard. Last Supper: ecumenical study books 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1993Bensheimer Hefte; v. 72.
LV278LES.

8345. Lessing, Gotthold Ephraim. Ernst ja Falk: vestlusi vabamüürlastele. Räni, Krista, tõlkija. [Tartu]: Zeus; [2003].
LE100LES.

8346.. The Lessons: the appointed First Lesson, Second Lesson, and Gospel readings from the Good News Bible for Series A of the three-year lectionary. Philadelphia: Fortress Press; 1980 The Lessons: Series A.
LV265LES.

8347.. The Lessons: the appointed First Lesson, Second Lesson, and Gospel readings from the Good News Bible for Series B of the three-year lectionary. Philadelphia: Fortress Press; 1978 The Lessons: Series B.
LV265LES.

8348.. The Lessons: the appointed First Lesson, Second Lesson, and Gospel readings from the Good News Bible for Series C of the three-year lectionary. Philadelphia: Fortress Press; 1979 The Lessons: Series C.
LV265LES.

8349. Lester, Andrew D. Coping with your anger. Philadelphia, Pennsylvania: Westminster; 1983.
LV267LES.

8350. Lester, Andrew D. Hope in pastoral care and counseling. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press; 1995.
LV267LES.

8351.. Let's worship: a handbook for worship for use at ecumenical and other occasions. Geneva: WCC; [1978] Risk Book Series.
HV265LET.

8352.. Last letters in the resistance: from the Bonhoeffer family. Bethge, Eberhard and Bethge, Renate, editors. Munich: Kaiser; 1984.
LV274LET.

8353.. Last days: death stories from two millennia. Schultz, Hans Jürgen, editor. Stuttgart; Berlin: Kreuz-Verlag; 1983.
LV267LET.

8354. Leube, Bernhard. Jumalateenistus: õppevahend kirikumuusikuile, vaimulikele ja kõigile kiriku töötegijaile: [käsikirjaline tõlge]. Saaremets, Merike, tõlkija. [Tallinn]: EELK Kirikumuusika Liit; 2000.
LE265LEU.

8355.. The Leuenberg Agreement and Lutheran-Reformed Relationships: Evaluations by North American and European Theologians. Rusch, William G. and Martensen, Daniel F., editors. Minnapolis: Augsburg; 1989.
LV278LEU.

8356.. Leuenberg, Meissen and Porvoo: consultation between the Churches of the Leuenberg Church Fellowship and the Churches involved in the Meissen Agreement and the Porvoo Agreement: Liebfrauenberg, Elsass, September 6-10, 1995. Hüffmeier, Wilhelm and Podmore, Colin, editors. Frankfurt am Main: Lembeck; 1996Leuenberger texts; v. 4th
LV278LEU.

8357. Leuenberger, Robert. Baptism in a crisis: statements, questions, consequences, models. Stuttgart: Quell-Verl .; 1973.
HV265LEU.

8358.. Leuenbergin konkordialuonnoksen teologisia perusongelmia: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon työryhmän muistio. Kiviranta, Simo, toimittaja. Helsinki: Missiologian ja Ekumeniikan Seura; 1973 Missiologian ja Ekumeniikan Seuran julkaisuja; v. 22nd
HV278LEU.

8359. Lévi-Strauss, Claude. Metsik mõtlemine. Sisask, Kaia, tõlkija. [Tallinn]: vagabond; 2001 Avatud Eesti Raamat.
LE101LEV.

8360. Lévi-Strauss, Claude. Myth and meaning. London; Henley: Routledge; Kegan Paul; 1978.
LV290LEV.

8361. Levin, Christoph. The old testament. 2., looked through. Ed. Munich: Beck; 2003 Beck series: C. H. Beck Wissen; v. 2160.
LV221LEV.

8362. Levin, Christoph. The Yahwist. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1993 research on religion and literature of the Old and New Testaments; v. 157
LV221FRLANT157.

8363. Levin, Christoph. The fall of Queen Ataliah: a chapter on the history of Judah in the 9th century BC Chr. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk; 1982 Stuttgart Bible Studies; v. 105.
LV222LEV.

8364. Levin, Christoph. The Old Testament: a brief introduction. Kohl, Margaret, translator. Princeton, New Jersey; Oxford: Princeton University Press; 2005.
LV221LEV.

8365. Lévinas, Emmanuel. Raske vabadus: esseid judaismist. Ross, Kristiina; Sisask, Kaia, and Undusk, Jaan, tõlkijad. [Tallinn]: vagabond; 2004 Avatud Eesti raamat.
LE101LEV.

8366. Levine, Baruch A. Numbers 1-20: a new translation with introduction and commentary. Levine, Baruch A. New York etc .: Doubeday; 1993 The Anchor Bible; v. 4A.
LV221kAB4.

8367. Lewis, Bernard. The crisis of islam: holy war and unholy terror. New York: Random House; 2003.
LV297LEW.

8368. Lewis, Bernard. Islam and the West. repr. ed. New York; Oxford: Oxford University Press; 1994.
LV297LEW.

8369. Lewis, C.S. Uhe valu anatoomia. Randmaa, Aldo, tõlkija. Tallinn: logos; 2000.
LE267LEW.

8370. Lewis, Clive Staples. Christian behavior. London: Bles: The Centenary Press; 1945.
HV248LEW.

8371. Lewis, Clive Staples. Entisen ateistin kristillisiä esseitä. Auditorium, Olavi, suomentaja. Porvoo; Helsinki: WSOY; 1967.
HV200LEW.

8372. Lewis, Clive Staples. Hobune yes tema poiss. Ervald, Andrytõlkija and Baynes, Paulineillustreerija. Tallinn: logos; 2000.
LE810LEW.

8373. Lewis, Clive Staples. Imetegija õepoeg. Erwald, Andry, tõlkija and Baynes, Pauline, illustratsioonid. [Tallinn]: Logos; 1998 Narnia lood.
LE810LEW.

8374. Lewis, Clive Staples. Kärsimyksen ongelma. 2. tark pain. ed. Helsinki: Kirjaneliö; 1979.
HV267LEW.

8375. Lewis, Clive Staples. Lihtsalt crystal: minu argumendid. Henno, Aino, tõlkija. Tallinn: logos; 1992.
LE248LEW.

8376. Lewis, Clive Staples. Lõvi, nõid ja riidekapp. Woodhead, Maiju, tõlkija; Erwald, Andry, tõlkija, and Baynes, Pauline, illustratsioonid. [Tallinn]: Logos; 1995 Narnia lood.
LE810LEW.

8377. Lewis, Clive Staples. Mere Christianity. 9th print. ed. New York: Macmillan; 1968.
HV248LEW.

8378. Lewis, Clive Staples. Mõtteid kannatusest. Randmaa, Aldo, tõlkija. Tallinn: logos; 1998.
LE267LEW.

8379. Lewis, Clive Staples. Mõtteid Psalmidest. Pilli, Toivo, tõlkija. [Tallinn]: logos; 1994.
LE223LEW.

8380. Lewis, Clive Staples. Pahareti kirjapaun. Kelam, Tunne, tõlkija. Tallinn: logos; 2005.
LE248LEW.

8381. Lewis, Clive Staples. Prints Caspian. Erwald, Andry, tõlkija and Baynes, Pauline, illustratsioonid. Tallinn: logos; 1996 Narnia lood.
LE810LEW.

8382. Lewis, Clive Staples. The problem of pain. London; Glasgow: Collins; 1957 Fontana Books; v. 46.
HV267LEW.

8383. Lewis, Clive Staples. Tabatud rõõmust. Randmaa, Aldo. Tallinn: logos; 2000.
LE248LEW.

8384. Lewis, Jack P. A study of the interpretation of Noah and the flood in Jewish and Christian literature. Suffering: brill; 1968.
HV222LEW.

8385. Lewis, Norm. Priority one: what God wants. Waynesboro: OM Literature; 1988.
LV266LEW.

8386. Lewis, Richard D. Kultuuride vahelised erinevused: kuidas edukalt ületada kultuuribarjääri. Aug, Tiina, tõlkija. Tallinn: Tea; 1997.
LE008LEW.

8387. Levoll, Rene. Orelite toimimise ja restaureerimise põhimõtted. Tallinn: Estorel; 2006.
LE781LEV.

8388.. Lexicon of the Pastoral: Vol. 1: A-Ki. Baumgartner, Konrad and Scheuchenpflug, Peter, editors. Freiburg; Basel; Vienna: Herder; 2002.
TV260LEX.

8389.. Lexicon of the Pastoral: Vol. 2: Kl-Z. Baumgartner, Konrad and Scheuchenpflug, Peter, editors. Freiburg; Basel; Vienna: Herder; 2002.
TV260LEX.

8390.. Lexicon of Baltic German theologians since 1920. 2nd ed. Neander, Wilhelm, editor. Hanover: 1988.

8391.. Lexicon of Baltic German theologians. Hasselblatt, Theo, editor. Hanover: 1998.

8392.. Lexicon Third World: countries, organizations, theories, terms, people. Nohlen, Dieter, editor. Reinbek near Hamburg: Rowohlt; 1984.
TV900LEX.

8393. Lhotzky, Heinrich. The book of marriage. Königstein im Taunus; Leipzig: Langewiesche; i.a.
HV249LHO.

8394. Liberman, Aaron and Woodruff, Michael J. Risk management. Minneapolis (MN): Fortress Press; 1993 Creative pastoral care and counseling series.
LV260LIB.

8395.. Libertas, praestantissimum: paavst Leo XIII apostlik ringkiri inimese vabadusest, selle kasutamisest Jumala tahte kohaselt ning kuritarvitamisest liberalismi poolt: July 20, 1888. Õunpuu, Ivo, tõlkija. Tallinn: Püha Pius X Preestrite Vennaskond; Fidelitas; 2004.
HE282LIB.

8396. Liblik, Aleksandra. Take care of aastat Behera külades. s. l .: Egiptuse Üldmisjon; 1939.
HE266LIB.

8397. Libman, Mihail. Donatello. Moskva: Iskusstvo; 1962.

8398.. Light on my way: daily devotions. Steffen, Uwe, editor. Hamburg: Agency of the Rough House; 1977.
HV269LIC.

8399. Lidums, Gatis. The doctrine of imago Dei and its relation to self-transcendence in the context of practical theology: academic dissertation. Helsinki: University of Helsinki; 2004.
LV230LID.

8400. Lieberg, Hellmut. Office and ordination with Luther and Melanchthon. Berlin: Evangelical Publishing House; 1962.
HV273LIE.

8401.. Songs and prayers for Catholic worship. [Switzerland]: 1970.
HV265LIE.

8402. Liedke, Gerhard. In the belly of the fish: ecological theology. 3rd ed. Stuttgart; Berlin: Kreuz Verlag; 1983.
LV240LIE.

8403. Lies, Lothar. Eucharist in ecumenical responsibility. Graz; Vienna; Cologne: Styria; 1996.
LV265LIE.

8404. Lies, Lothar. Word and Eucharist in Origen: on the spiritualization tendency of the understanding of the Eucharist. Innsbruck; Vienna; Munich: Tyrolia; 1978 Innsbruck theological studies; v. 1.
HV234LIE.

8405. Lietzmann, Hans. To the Galatians. 2. rework. Ed. Lietzmann, Hans, Explanatory. Tübingen: Mohr; 1923 New Testament Manual; v. 10.
LV225kHNT10.

8406. Lietzmann, Hans. To the Corinthians I-II. 4th, supplemented by Prof. Kümmel. Ed. Kümmel, Werner Georg, Explanatory. Tübingen: Mohr (Siebeck); 1949 New Testament Manual; v. 9.
LV225kHNT 9.

8407. Lietzmann, Hans. To the Romans: Introduction to the Textual History of the Epistles of Paul. 4th ed. Lietzmann, Hans, Explanatory. Tübingen: Mohr (Siebeck); 1933 New Testament Manual; v. 8th.
LV225kHNT8.

8408. Lietzmann, Hans. History of the Old Church. 1 .: The beginnings. 4th ed. Berlin: de Gruyter; 1961.
HV272LIE.

8409. Lietzmann, Hans. History of the Old Church. 2 .: Ecclesia catholica. 3rd ed. Berlin: de Gruyter; 1961.
HV272LIE.

8410. Lietzmann, Hans. History of the Old Church. 3 .: The imperial church until Julian's death. 3rd ed. Berlin: de Gruyter; 1961.
HV272LIE.

8411. Lietzmann, Hans. History of the Old Church. 4 .: The time of the church fathers. 3rd ed. Berlin: de Gruyter; 1961.
HV272LIE.

8412. Lietzmann, Hans. Mass and Lord's Supper: a study of the history of the liturgy. Bonn: Marcus and Weber; 1926 work on church history; v. 8th.
HV265LIE.

8413. Lietzmann, Hans. Symbol studies I-XIV. unchanged reprographic reprint from: H. Lietzmann, Kleine Schriften, Bd. 3 ed. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft; 1966.
HV238LIE.

8414.. Lietuviu liaudies menas = Litovskoje narodnoje iskusstvo. Galaune, P., koostaja. Vilnius: Vaga; 1968.

8415. Lieu, Judith M. Christian identity in the Jewish and Graeco-Roman world. Oxford: Oxford University Press; 2006.
LV272LIE.

8416. Lieu, Judith M. Neither Jew nor Greek? : constructing early Christianity. repr. ed. London; New York: Clark; 2005.
LV272LIE.