Gossip girl usher position what is

p.A. (by address) címén pair páros pair néhány | par a couple of nuts pár | néhány szem dióPair (s) par mate párosít pair s. párosodik | párosul paired páros Pair walking (s) páros műkorcsolyázás (sp) few times párszor Lease (s) bérlet Lease (s) haszonbér lease bérbe vesz | bérel Tenant bérlő | haszonbérlő Pack (r) csomag | köteg Pack (s) csőcselék | banda Packet (s) kis csomag pack csomagol pack megragad | megfog pack s. elhordja magát gripping megkapó | lebilincselő Wrapping paper (s) csomagolópapír Pack animal (s) málhás állat Pack carrier (r) hordár Pack (s) burkolat | göngyöleg Pack (s) borogatás Pack (s) csomagolás Pedagogue pedagógus Pedagogy neveléstan | pedagógia educational pedagógiai Paddle boat (s) kayak (sp) paddle kanalaz (evezésnél) I am puffed up szóhoz sem jutokPage (r) apród Page (r) boy Package (s) csomag Parcel acceptance (s) csomagfelvétel Parcel output (s) csomagkiadás Parcel transport (s) csomagszállítás | csomagkézbesítés Pakistan Pakisztan Pact szerződés | egyezmény | paktum make a pact szerződik make a pact megállapodik Palace palota Pancakes palacsinta Palm tree pálma bread paníroz | kiránt Breakdown (s) malfunction Breakdown triangle (s) elakadásjelző háromszög Panther (r) párduc Slipper (r) papucs Tank (r) páncél | vért Tank (r) harckocsi | páncélkocsi Panzerkasse (s) páncélszekrény armor páncéloz | vértez Armored train (r) páncélvonat Parrot papagáj Paper (s) papír | papíros Paper (s) irat | papír | igazolvány Paper (s) értékpapír Paper knife (s) papírvágó kés Cardboard tape (r) cardboard boxes Cardboard cover (r) kéregpapír | carton Cardboard keménypapír | cardboard box | papírlemez Cardboard pép | ragasztó Poplar nyárfa Cardboard cover (r) kéregpapír | carton papperlapapp lárifári sticky ragacsos | ragadós Cardboard box (s) kartondoboz Paprika (r) paprika Stuffed peppers tölkött paprikaChicken paprika paprikás csirke Paprika powder (s) darált paprika | paprikapor Pope (r) father papal pápai Paradeis (r) paradicsom Parade march (r) díszmenet Paradise (s) paradicsom | Eden Paragraph (r) szakasz | cikk | paragrafus parallel párhuzamos Parallel párhuzamos Parallel párhuzam Couple (s) párocska Pardon kegyelem | megbocsátás | bocsánat Perfumery illatszertár parry elhárít | kivéd parry engedelmeskedik Paris Parizs Parisian párizsi (ember) Parity (s) paritás Park (r) park Park (s) park park parkol Parquet (s) parketta Parquet (s) földszint (színház) Parquet seat (r) támlásszék (színház) Parking lot parkolóhely Parking attendant (r) parkőr Parliament (s) országgyűlés | houses of Parliament Password (s) jelszó Party (s) párt (átv. is) Party (s) ügyfél Party (s) lakó for jn. Take sides vkinek a pártját fogjafor jn. Take sides vkinek a pártját fogjadefendant alperesplaintiff felperesParty book (s) párttagsági Könyv | tagkönyv Party traffic ügyfélforgalom partisan pártos partisan részrehajló | elfogult Immaculate pártonkívüli Party member (s) párttag Party organ (s) pártszervezet Party organ (s) pártlap Party secretary párttitkár Party congress pártkongresszus Party meeting (s) pártgyűlés | pártnap Party executive pártvezetőség anti-party pártellenes | pártszerűtlen Ground floor (s) földszint Party slip (r) gyászjelentés Lot (s) rész | részlet Lot (s) kirándulás | túra Lot (s) játszma | parti Lot (s) házasság | parti Lot (s) árutétel Lot (s) szólam partially részleges Particle (s) részecske Partisan partizán Parcel (s) telekrész | parcella Parcel number (r) helyrajzi szám parcel out field arabolic | felparcelláz Passport útlevél Passport szoros | hágó Passage (s) átjáró Passenger utas Passenger list (s) utaslista Passenger traffic személyforgalom Passport office (s) útlevélhivatal Passer-by járókelő | gyalogos Passport photo (s) útlevélfénykép fit ráillik | jól áll fit megfelel | illik fit hozzáilleszt | odailleszt fit passzol (sp) fit figyel | les fit s. illik | illő | való the shoes don't fit me a cipő nem jó a lábamrahe fits it figyel | ügyel ráit doesn't fit nem illikfitting illő | illendő | megfelelő happen áthalad | átmegy happen áttör | passzíroz (ételt) happen megtörténik | megesik happen elmegy (átv.) What happened? mi történt?it may happen még megfelelPass (r) belépési engedély | kilépési engedély Passion (s) kedvtelés | passzió | szenvedély Passion (s) passió passive passzív Passport control (s) útlevélvizsgálat passable alkalmas passable tűrhető Paste (s) paszta | kenőcs | krém Pate (s) pástétom Pastor lelkipásztor | lelkész Pat. (Patent) szab. (szabadalom) /röv./ Godfather keresztapa | coma Godfather (s) keresztanya Godchild (s) keresztgyermek Sponsorship (s) keresztapaság | keresztanyaság Sponsorship (s) patronálás Patent (s) szabadalom Patient beteg Patriot hazafi patriotic hazafias Patron védnök | pártfogó | patrónus Patron tulaj | tulajdonos | főnök Patron fickó | alak Cartridge (s) töltény Cartridge (s) patron | minta (műsz) soaking wet csuromvizes snotty hetyke Timpani üstdob cramming üstdobot ver | dobol cramming üt cramming elnáspángol cramming magol cramming betanít Paul Pál Flat rate (s) átalány Break (s) szünet to pause átrajzol | átmásol Pacific Csendes-óceán Pacific csendes-óceáni the pacific ocean Csendes-óceánBad luck szurok Bad luck baj | bad luck | balszerencse Unlucky fellow bad luck ember | szerencsétlen flótás pedantic pedáns Level (r) vízállásmutató take bearings betájol Torment kín | szenvedés torment kínoz | gyötör embarrassing kínzó | gyötrő embarrassing kínos | kellemetlen painful kínos | gyötrelmes Whip east gate | korbács whip megostoroz | megkorbácsol Pelargonium (s) muskátli take bearings meghámoz Jacket potatoes (pl.) héjában főtt krumpli Fur szőrme | prém Fur bunda Fur coat bunda Pendulum (s) inga commute leng | ing Pension (s) nyugdíj Pension (s) nevelőintézet Pension (s) panzió a room with full board szoba teljes ellátássalBoarding school nevelőintézet Retiree nyugdíjas Retiree kosztos Retiree bennlakó retirement nyugdíjaz Pensioner nyugdíjas Pensioner nyugdíjas nő per + A -on, -en, -on | -ként | által | ellenében by address vkinek a címénper ship hajónper piece darabja | darabonkéntPerfect tökéletes | Perfect Period (s) periódus periodically periodic Pearl (s) gyöngy pearls gyöngyözik Guinea fowl gyöngytyúk Mother-of-pearl (s) gyöngyház permanent állandó perplexed elképedt Persian (r) perzsa (ember) Persia Perzsia Persian perzsa Person (s) személy staff személyi Staff (s) személyzet HR department (s) személyzeti osztály Identity card (r) személyi igazolvány Personal details (pl.) személyi adatok HR manager személyzeti főnök Personal description (s) személyleírás Passenger traffic személyforgalom Passenger car személykocsi | személygépkocsi Passenger train (r) személyvonat personalize megszemélyesít personally személyes | személyi personally személyeskedő Personality (s) személyiség Perspective (s) távlat Wig (s) paróka pessimistic pesszimista pest pest Plague pestis Parsley (s) petrezselyem Petroleum (s) petroleum cheat besúg | árulkodik Path (r) ösvény Boy scout cserkész Stake (r) cölöp | karó stake cölöpöz | karóz stake karóba húz Deposit (s) zálog Deposit (s) üvegbetét seize lefoglal | zálogol Pan (s) serpenyő Pancake (r) omlette Pancake (r) palacsinta Pancake (r) fánk Parish plébánia Pastor plébános Peacock páva Pepper (r) bors Red pepper paprikaHungarian pepper paprikaGingerbread mézeskalács Peppermint (s) borsmenta Whistle (s) sín Whistle (s) pipa Smoking a pipe pipázikPipes fütyül | sípol Arrow (r) nyíl Pillar (r) pillér | oszlop as fast as an arrow nyílsebesen Stiletto heel (r) tűsarok Horse (s) ló Herd of horses ménes Horse herdsman csikós Horse-drawn carriage (s) lovaskocsi Horse race (s) lóverseny Horsepower (s) lóerő (műsz) Horse cart (r) lovaskocsi whistle ld. Pipes Whistle fütty | füttyentés Whistle fortély | csel | cselfogás Chanterelle (r) rókagomba | csirkegomba | nyúlgomba I don't give a damn about it fütyülök ránot worth a penny fityinget | fabatkát sem érsmart furfangos Whitsun (s) punctual Peach (r) őszibarack Plant (s) növény plants elultet plants feltűz Plant garden (r) füvészkert Botany növénytan Plaster (s) tapasz Plaster (s) kövezet pave letapaszt pave kikövez Plum (s) szilva Plum jam (s) szilvalekvár Care (s) ápolás | gondozás Care (s) művelés Foster parents (pl.) nevelőszülök | gyámszülők easy to care for Könnyen kezelhető (ruha) care for folytate | gyakorol care for ápol | gondoz care for szokott maintain s. ápolja magát what do you use to drink? with szokott inni?Carer ápoló Nurse ápolónő Duty (s) kötelesség Compulsory subject (s) kötelező tantárgy Sense of duty (s) kötelességérzet dutifully kötelességszerű Compulsory exercise (s) kötelező gyakorlat (sp) neglected kötelességmulasztó neglected htlen Peg (r) cövek | karó peg cövekel | kikaróz plowed ld. care for pick leszed | leszakít pick megkopaszt Plow eke plow szánt Gate (s) kiskapu | porta Doorman (r) cape | portás Post (r) cölöp | dúc Paw (s) talp | mancs Awl ár | fúrótű graft bedugaszol graft olt (növényt) Plug (r) dugó | dugasz Puddle pocsolya Pound (s) font botch kontárkodik botch puskázik (iskolában) Botch note (r) puska (iskolai) Bungler (r) kontár Bungler csaló (kártya) Puddle (s) pocsolya Phenomenon (s) jelenség | tünemény Imagination fantázia | képzelet | ábránd fantasize ábrándozik | képzelődik fantasize rögtönöz (scene) fantastic fantasztikus Phase (s) fázis | szakasz Philip Fülöp Philippines (pl.) Fülöp-szigetek Philosopher filozófus Philosophy (s) filozófia philosophize bölcselkedik | filozofál phlegmatic egykedvű | flegmatikus phonetic phonetics Photo (s) ld. photo Physics fizika Physicist ficicus Physiology (s) fiziológia physically természeti physically testi | fizikai Pianist zongorista Pick (s) csákány Pimple hegymászócsákány peck csipeget peck megragaszt (Ausztria) pimply ragadós beep csipog beep cincog Piety kegyelet spicy pikáns Pilgrim zarándok pilgrimage elzarándokol Pill (s) pirula Pilot pilóta Pilot révkalauz Mushroom gomba Pine mandulafenyő | pinia Pinscher (r) pincsi Brush ecset pinset ecsetel Tweezers csipesz Pioneer úttörő Pirate kalóz Oriole (r) sárgarigó stalk becserkész stalk oson Slope (s) versenypálya (sp) Slope (s) kifutópálya | leszállópálya (rep) Pistol (s) pisztoly Point (point) p. (pont) /röv./ Car szgk. (személygépkocsi) /röv./ Tarpaulin (s) ponyva place elhelyez place s. elhelyezkedik Ceiling (r) mennyezet | plafon Plague (s) fáradság | bajlódás Plague (s) szerencsétlenség | csapás plague kínoz | gyötör plague s. kínlódik | vesződik Plaid (s) takaró | pléd Poster (s) falragasz | poster poster kifüggeszt | kiplakátol Poster pillar (s) hirdetőoszlop Badge (s) érem | emlékérem Plan terv | tervezet Tarpaulin (s) ponyva to plan tervez Planet (r) bolygó level egyenget Plank (s) deszka | palánk skirmish csatároz haphazardly tervszerűtlen haphazardly céltalan according to plan tervszerű splash lubickol | pancsol Plantation (s) ültetvény Planning (s) tervezés Planned economy tervgazdaság | tervgazdálkodás babble fecseg | csacsog blar bőg | béget Plateau (s) fennsík | plato lapping csobog lapping lubickol flat lapos | sekélyes Plate (s) tál | tálca Plate (s) lemez | lap Plate (s) hanglemez cold plate hidegtálflatten simít | vasal Lake Balaton (r) Balaton Record player lemezjátszó Platform (s) emelvény Flat foot (r) lúdtalp Place (r) hely Place (r) tér Have space elevenTake a seat helyet foglalTake a seat elharapózikUsher jegyszedő burst pukkan | szétpukkad Seat card (s) helyjegy reservation required helyjegyköteles Downpour zápor chat cseveg | elbeszélget chat pletykál | kifecseg Bankruptcy csőd go bankrupt tönkremegy | csődbe jutto be broke tone increment | csődbe jutottPlenary session (s) plenáris ülés Seal (s) plomba Seal (s) fogtömés seal leplombál seal töm (fogat) suddenly hirtelen clumsy esetlen | otromba Junk (r) ócskaság | vacak plunder kifoszt | fosztogat Plural (r) többes szám (nyelvt) Pneumatics gumiabroncs Mob csőcselék throb hesitates | copogtat Smallpox himlőhely Smallpox (pl.) feketehimlő Podium (s) emelvény | pódium | dobogó Poetry (s) költészet Poetry (s) költemény Poet költő | poéta poetic költői | poetikus Pogatsche (s) pogácsa Cup (r) serleg | kupa cure besóz | pácol Pole sark (földrajzi) Pole pólus | sarok (műsz) Arctic Circle (r) sarkkör Pole (r) lengyel (ember) polemicize vitatkozik Poland Lengyelország polishing csiszol | fényez | políroz Polyclinic (s) clinics Polish woman lengyel nő Politics politika Politician politician politically politikai politically politician | célszerű politicize politizál Political economy politikai gazdaságtan | polgazd. Police rendőrség police rendőri | rendőrségi Police station (s) őrszoba Police hour (s) záróra Policeman rendőr Pollen (r) pollen Pollen allergy (s) pollen allergy Polish lengyel Polish (s) lengyel (nyelv) Upholstery (s) párna | vánkos Upholsterer kárpitos upholstery kipárnáz Upholstered seat (r) párnázott ülés Polter (r) zörej Hen party legénybúcsú rumble hesitates | dörömböl rumble zsörtölődik Polyp polip French fries hasábburgonyapompous pompás | pompazatos Poplin coat (r) ballonkabát Pop music pop scene popular népszerű Popularity (s) népszerűség popular science ismeretterjesztő Pore ​​(s) pórus porous lyukacsos | porózus Portfolio (s) levéltárca Portfolio (s) miniszteri tárca Porter (r) cape | portás (Ausztria) Portion (s) adag Postage (s) postadíj | postage Portrait (s) arckép | portrait Portraitist arcképfestő Portugal Portugália Portuguese portugál (ember) Portuguese Portugal Portuguese (s) portugál (nyelv) Porcelain (s) porcelán Trombone (s) harsona Pose (s) helyzet | póz to pose pózol Position (s) helyzet | állapot Position (s) állás | pozíció positive pozitív Pose (s) testtartás Posse (e) tréfa | bohózat ridiculous mókás | bohókás cute bohókás Post (s) posta by post postai Pedestal (s) lábazat | talapzat Post office (s) postahivatal Postal order (s) postautalvány Postman postás | levélhordó Post delivery slip (r) postai feladóvevény Item (r) állás Item (r) őrség | őrszem | őrhely Item (r) árutétel Stand őrt állalways be up to date mindig a helyén vanalways be up to date mindig egészséges | mindig jól vanP.O. Box (s) postafiók Postage (s) postailleték Postal secret (s) levéltitok Postillion (r) postakocsis Postcard (s) levelezőlap Post box (r) postaláda Stagecoach (s) postakocsi Post code (s) postai irányítószám Postage stamp (s) levélbélyeg Postal parcel (s) postacsomag Mail items (pl.) napi posta Post office box (s) postafiók Postscript (s) utóirat Postal savings book (s) postatakarékkönyv Postmark (r) postabélyegző Postulate (s) követelmény Postulate (s) feltevés | posztulátum Postal traffic (r) postaforgalom by return of post postafordultával Potential (s) potenciál potentially potenciális Potency (s) potencia Potency (s) hatvány exponentiate hatványoz | hatványra emel potztausend! teringettét! | kutyafáját!to puff támogat | pártol to puff udvarol | teszi a szépet fuss szerelmeskedik | flörtöl Splendor (s) pompa | disz Splendid specimen (s) díszpéldány splendid ld. splendid Gem (s) ld. Magnificent specimen splendid pompás | nagyszerű | remek Predestination (s) predesztináció | eleve elrendelés Predicate (s) állítmány (nyelvt) Predicate (s) osztályzat Prefix (s) előtag | prefixum (nyelvt) Prague Prága shape alkot | formally shape pénzt ver shape bevés | belevés shape s. bevésődik | belevésődik Prague (r) prágai (ember) concise tömör | velős Embossing (s) pénzverés | veret brag dicsekszik | henceg | kérkedik Boast (s) dicsekvés | hencegés | kérkedés boastful dicsekvő | hencegő | kérkedő Practice (s) gyakorlat Practice (s) fogás | fortély | internship Intern gyakornok Intern gyakorló orvos practically gyakorlati practically használható | hasznos | internship practically gyakorlatias | internship | ügyes practically gyakorló practically gyakorlatilag proven in practice a gyakorlatban beváltpractice gyakorlatot folytat | practical Preliminaries (pl.) előzetes megállapítások Praline (s) praline bulging ruganyos | rugalmas | kemény | feszes in the blazing sun a tűző naponin the blazing sun a tűző naponbounce ütközik | verődik bounce tűz (napfény) Prelude (s) előjáték | prelúdium (zene) Premium (s) premium | díj | jutalom award díjaz | jutalmaz Premise (s) előzmény shine díszeleg | pompázik shine dicsekszik | kérkedik Paw (s) mancs Preparation (s) preparátum Preparation (s) gyógyszerkészítmény prepare kipreparál Preposition (e) elöljárószó | viszonyszó | prepozíció (nyelvt) Prairie (s) préri Present tense jelen idő (nyelvt) present átnyújt | felajánl present előterjeszt Presence (s) jelenlét President elnök Presidency (s) elnökség Presidential Councilor elnöki tanács to preside elnököl Presidium (s) elnökség | főkapitányság patter sustorog | sistereg | serceg | pattog patter henceg | kérkedik | dicsekszik patter zuhog | kopog | ver praise tobzódik | dőszöl Past tense (s) múlt idő | praeteritum (nyelvt) Claw (s) mancs | pracli Practice (s) gyakorlat | practice Practice (s) tapasztalat precise pontos | precíz preaching prédikál (átv. is) Preacher prédikátor | igehirdető | hitszónok Sermon (s) szentbeszéd | hitszónoklat | prédikáció Price (r) ár Price (r) díj | jutalom Price (r) dicséret at all costs minden áron | mindenáronat half price féláronPrice offer (s) árajánlat Prize winners (s) pályázati felhívás Price determination (s) ármegállapítás Lingonberry (s) vörös áfonya praise dicsőít | magasztal | dicsér Price increase (s) áremelés | áremelkedés Price reduction (s) árengedmény Price question (s) versenytétel reveal kiszolgáltat | felad | feláldoz reveal s. kiszolgáltatja magát | feláldozza magát award winning jutalmazott | díjazott free of prizes kedvezményes | leszállított árú Price reduction (s) árlaszállítás priced dicséretes Price list (s) árjegyzék Discount (r) árengedmény Pricing policy (s) árpolitika Price riding (s) díjlovaglás (sp) Judge versenybíró | zsűritag Price fluctuation (s) áringadozás Price drop (s) árleszállítás | árengedmény Price level (s) árkategória Price drop (r) árzuhanás Laureate díjnyertes | kitüntetett Price driver árdrágító Price difference (r) árkülönbözet ​​| árkülönbség inexpensive jutányos precarious kétes | bajos | kényes bounce becsap | rászed Premiere (s) bemutató | premier Prime minister miniszterelnök Presbyterian (r) presbiteriánus Pressburg Pozsony Press office (s) sajtóiroda Press (s) prés Press (s) nyomda | sajtó Press (s) baj | szorultság Press agency (s) sajtóügynökség Press service sajtószolgálat Press release (s) sajtónyilatkozat Freedom of the press sajtószabadság press présel | megszorít | nyom | összeszorít | összezsúfol Press review (s) sajtószemle Press house (s) présház Compressed coal (s) briquette Compressed air (s) sűrített levegő Pressing process sajtóper Prussian porosz (ember) Prussia Poroszország Prussian porosz nő Prussian porosz tingle ingerel | csiklandoz Priest (r) pap Priesthood (s) papság | papi hivatás priestly papi Priesthood (s) papság Priest rum (s) ld. Priesthood Ordination (s) papszentelés great elsőrendű | great Primaner (r) [a német középiskola 8. vagy 9. osztályának tanulója] primary elsődleges | eredeti Primate primate Primrose (s) kankalin primitive primitive Primogeniture (s) elsőszülöttségi jog Primus (r) osztályelső | évfolyamelső Prime number (s) prímszám | törzsszám Prince (r) herceg Princess hercegnő Principle (s) elv in principle elvi in principle elvből Principle question (s) elvi kérdés princely hercegi Prinzregent (r) régensherceg Priority (s) elsőbbség | prioritás Pinch (s) csipet Pinch (s) tubák Pinch (s) zsákmány Prism (s) hasáb Prism (s) prizma Flatbed (s) priccs Flatbed (s) sulyok | verőfa Flatbed (s) nádpálca priv. (private) magán /röv./ Private személyes | privát | magán Private matter (s) magánügy Private civil servant (s) magántisztviselő Private property magántulajdon Private detective magánnyomozó Private property (s) magántulajdon Private entrance különbejárat Private talk (s) magánbeszélgetés privatize privatizál Private clinic (s) szanatórium Private life (s) magánélet Private teacher magántanár Private citizen maganember Private practice (s) magánrendelés Private trip (s) egyéni utazás Private school (s) magániskola Private lesson (s) magánóra Private apartment (s) magánlakás Private room (s) fizető vendégszoba Privilege (s) kiváltság | privilégium Per -ként | -ért Sample (s) próba | kísérlet Sample (s) bizonyíték do a test with sth kipróbál vmitto test sth kipróbál vmitjn. put to the test próbára tesz vkitTest flight próbarepülés Probationary year (s) próbaév rehearse próbál Sample collection (s) mintakollekció Specimen (s) mintadarab Specimen (s) próbamunka Probationary period (s) próbaidő Trial bust (s) próbababa try kipróbál | megpróbál | megkísérel try megkóstol | megízlel try megvizsgál | elemez | kémlel one tries! próba szerencse!testing is above studying gyakorlat teszi a mestertTasting glass (s) kémcső Problem (s) Problem | kérdés | ügy Problem (s) problematic problematic problematic Product (s) termék | gyártmány Product (s) szorzat Product trade gabonakereskedelem Production (s) termelés Production (s) hozam Production produkció | mutatvány capable of production termőképes Production cooperative (s) termelőszövetkezet Production force (s) termelőerő Production manager gyártásvezető Means of production termelőeszköz Production method (s) termelési mód productive alkotó | termelő Productivity (s) termékenység to produce létrehoz | termel | előállít to produce bemutat | produkál produce s. produkálja magát Prof. (Professor) prof. (professzor) /röv./ profane világi profane avatatlan Profession (s) hivatás | foglalkozás | mesterség professional hivatásos Professor egyetemi tanár | professor Professor középiskolai tanár (Ausztria) Professional profi (sp) Profile (s) profile | oldalnézet | arcél Profit profit | haszon | nyereség profitable nyereséges benefit profitál | hasznot húz Forecast (s) prognózis Program (s) műsor | program Program (s) program programmatic programszerű according to the program programszerű program programba ictat | programba felvesz program programoz Program music (s) program scene Program preview (s) filmelőzetes progressive haladó | progresszív Project (s) terv | tervezet project megtervez Projectile (s) lövedék Projection (s) vetítés Projection (s) vetület Projection apparatus vetítőgép | vetítőkészülék Projection screen vetítővászon project vetít Per capita production (s) egy for jutó termelés Authorized signatory cégvezető Prologue előszó | bevezetés | prológus Prologue előjáték Promenade (s) séta Promenade (s) sétány Promenade path (r) sétány promenade sétál | sétálgat Per mille (s) ezrelék prominent kiváló do a doctorate doktorál do a doctorate doktorrá avat prompt készséges | gyors | azonnali Pronoun (s) névmás Propaganda (s) propaganda propagate propagál | hirdet | terjeszt Propeller (r) propeller | hajtócsavar | légcsavar Prophet (r) próféta Prophecy (s) jóslat | jövendölés | prófécia prophetic prófétai prophesy megjósol | megjövendöl Prophecy (s) jóslás | jóslat | jövendölés Proportion (s) arány | viszony proportional arányos Proportionality (s) arányosság proportioned ld. proportion proportioned arányos Proposition (e) javaslat | indítvány | propozíció Provost prépost (katolikus) | esperes (protestans) Prose (s) próza Prose writer prózaíró prosaic prózai Cheers! egészségére! (koccintáskor)cheers new Year! boldog új évet!Prospectus prospectus | ismertenés | tájékoztató Prostitute prostituált Prostitution (s) prostitúció prot. (protestan) protestáns /röv./ Prot. (Protocol) jkv. (jegyzőkönyv) /röv./ patronize pártfogol | protezsál Protection (s) protekció Protest óvás | tiltakozás Protestant (r) protestáns Protestant protestáns protest tiltakozik | protestál Prosthesis (s) protézis | műfogsor Prosthesis (s) művégtag Protocol (s) jegyzőkönyv take it to the record jegyzőkönyvbe veszSecretary jegyző Prototype (r (s) prototípus Protz (r) pöffeszkedő | hivalkodó (ember) splurge pöffeszkedik | hivalkodik Prov. (Province) tartomány /röv./ Proverb (s) közmondás Provisions élelem | élelmiszer | elemózsia provision élelmez Province tartomány | provincia Province vidék in the province vidékenprovincial vidéki Provizstadt (s) vidéki város Commission (s) jutalék Provocateur felbujtó | provokátor Provocation (s) kihívás | provokálás | provokáció provocative kihívó | provokáló provoke provokál Percentage (percent) % (százalék) /röv./ Procedure (s) eljárás | procedúra Percent (s) százalék to a high percentage nagy kamatra-percent -százalékos Percentage calculation (s) százalékszámítás percentage százalékos Process by Process lefolyás | folyamate jm. to put a lawsuit on pert indít vki ellen | beperel vkitagainst jn. bring a lawsuit pert indít vki ellenagainst jn. conduct a lawsuit pereskedik vkivelwith jm. conduct a lawsuit pereskedik vkivelmake short work of it nem sokat teketóriáziklitigate pereskedik | pert folytat Procession (s) felvonulás | körmenet prudish szemérmeskedő | álszemérmes | prűd check megvizsgál | átvizsgál | ellenőriz | átnéz | kivizsgál check levizsgáztat check próbára tesz Examiner vizsgáztató Test flight (r) próbarepülés Test item (r) vizsgázó Touchstone próbakő Exam (s) vizsgálat | próba Exam (s) vizsga Exam (s) megpróbáltatás pass the exam átmegy a vizsgántake the exam vizsgázikExam date (r) vizsganap Examination procedure (s) vizsgálati eljárás Test time (s) próbaidő Brawl Verekedés Whipping boy bűnbak beat up megver beat s. Verekedik Pomp (r) pompa | fény | dísz | ragyogás show off pompázik | díszeleg pompous egyszerű | dísztelen State Hall (r) diszterem Showpiece (s) díszpéldány splendid pompás | fényes | díszes | ragyogó PS (horsepower) LE (lóerő) /röv./ PS (Postcript) ui. | u.i. (utóirat) /röv./ Psalm (r) zsoltár Pseudonym (s) álnév Psyche (s) lélek Psychiatrist elmegyógyász | pszichiáter mentally lelki | pszichikai Psychoanalysis (s) pszichoanalízis Psychologist pszichológus Psychology (s) lélectan | pszichológia psychologically lélektani | pszichológiai Psychopath (r) pszichopata Puberty (s) serdülőkor | puberty make it public nyilvánosságra hoz | közzéteszPublication (s) közlemény Audience (s) közönség | audience Audience (s) nyilvános előadás (egyetemen) publish közöl | public Pudding puding Poodle uszkár So that's the crux of the matter reach megy hát ki a játékBobble hat (s) kucsma Powder púder | hintőpor powder bepúderez Powdered sugar (r) porcukor Puff (r) ütés | lökés | puffanás Puff (r) buggy | puff puff puffan | durran puff durrant | pufogtat puff cleaning oil | lok | roguish Buffer (r) ütköző | lökhárító (műsz) Buffer (r) borgonyafánk | puffancs Sweater (r) powder Pulse (r) érverés | szívverés | pulzus jm. feel the pulse megtapogatja vkinek a pulzusátjm. feel the pulse tapogatózik vkinél (átv.)Artery (s) ütőér pulsation lüktet | pulzál Pulse rate (r) érverés Desk (s) polc | teacher's desk Desk (s) emelvény Powder (s) por Powder (s) puskapor | lőpor powdery porous pulverize porlaszt Powder magazine (s) lőportár (kat) Powder tower (r) lőportorony Pump (r) kölcsön Pump (s) szivattyú | pumpa pump kiszivattyúz pump kölcsönöz Pumps (pl.) körömcipő Point pont | éppen Point (r) pont Point (r) szempont dead point holtponta sore point fájó pont | érzékeny pontstand on the point azon a pontoon van | már ott tartbe on point azon a pontoon van | már ott tartup to a point bizonyos focussed | bizonyos mértékbengo through sth. point by point pontról pontra megvizsgál vmitgo through sth. from point to point pontról pontra megvizsgál vmitwe agreed on this point egyetértettünk ebben a kérdésbenVictory on points pontozásos győzelemDot (s) pontocska Points fight (r) pontverseny (sp) punctuate pettyez | kipontoz Point race (s) pontverseny in time pontos he always comes on time Mindig pontos | mindig pontosan jönPunctuality (s) pontosság Judge (r) pontozóbíró Score (s) pontszám Punch (r) puncs Pupil (s) pupilla Doll (s) baba | báb | bábu Doll (s) próbababa Doll face (s) babaarc Puppet show (s) bábjáték Puppet theater (s) bábszínház Puppet theater (s) bábszínház Doll's pram (r) babakocsi pure tiszta | puszta | merő pure gold színaranyPuree (s) pure | pep purge megtisztít Purge agent (s) hashajtó Puritan puritán puritanical puritán Purple coat (r) bíborpalást purple bíborvörös Somersault (r) bukfenc do a somersault bukfencet vetdo a somersault bukfencet vettumble bukfencezik Pussta (e) puszta Puff szusz | szufla Pustule (s) pattanás Turkey (s) pulykatojó dumb Turkey! buta liba!Turkey pulykakakas purple pulykavörös Coup államcsíny | puccs Plaster (r) cicoma | disz Plaster (r) vacolate clean megtisztít | megpucol clean díszít | cicomáz clean vacol clean s. kiöltözik | cicomázkodik clean s. tisztálkodik Cleaning horses lovat csutakolbrush their teeth fogat mosblowing your nose kifújja az orrát / Cleaning lady takarítónő cute mókás | bohókás | furcsa | for a Cleaning rag (r) tisztítórongy Plastering shop kalaposműhely Cleaner kalaposnő Cleaning agent (s) tisztítószer Cleaning jester divatbolond addicted to cleaning cicomázkodó Cleaning cloth (s) porrongy Cleaning tool (s) tisztítószerszám pw. (return of post) postafordultával /röv./ Pygmy pigmeus Pajamas (s) pizsama Pyramid (s) piramis Pyramid (s) gúla Pyrenees (pl.) Pireneusok Pyrenees Peninsula (s) Pireneusi-félsziget Pyrenees pireneusi Pyrotechnics pirotechnika | tűzszerészet Pyrotechnician pirotechnikus | tűzszerész Pythagorean pithagoraszi | püthagoraszi Pythagorean theorem Pitagorasz tétele | Pitagorasz-tételPz. (Number of parcels) hrsz. (helyrajzi szám) /röv./ P-Zug (r) (passenger train) személyvonat /röv./